Mer enn nok

Vi kan ikke gi det vi ikke har. Det er ikke mulig å være sjenerøs på andres vegne, men i hodet tenker vi fort sånn: Dersom jeg var like berømt som Justin Bieber, hadde samme posisjon som Erna Solberg eller like mye penger som Petter Stordalen, da ville jeg…

En slik måte å tenke på tar effektivt bort fokus fra det vi er og har, over på det vi sannsynligvis aldri blir eller får. Første steg i å bekjempe fattigdom i verden er å bekjempe fattigdom i eget liv og det handler selvfølgelig om hva vi har, men i vår del av verden handler det også i stor grad om hvordan vi ser på det vi har. Har vi akkurat nok, eller mer enn nok?

Om vi har mer enn nok, gir det oss alltid mulighet til å velsigne andre!

Kristne som snakker om overflod faller fort i to forskjellige grøfter. Den første er tv-predikanten med dollarglis som lover et liv i luksus til dem som tror på Gud. Bibelen snakker om overflod, men ikke på den måten. Den andre grøften er også lumsk. Fattigdom blir et ideal for at man ikke skal ende opp som grådig og materialistisk. Bibelordet om at kjærligheten til penger er roten til alt vondt har blitt oversatt til å bety at penger er roten til alt vondt. Resultatet av en slik tanke er selvfølgelig skepsis til både penger og rikdom. Det er heller ikke en bibelsk tanke. 

Bibelen gir oss ikke én standard for velstand som gjelder alle mennesker. Men velstand blir sett på som Guds forsørgelse og velsignelse. Paulus hjelper oss til å få et rett perspektiv på dette når han skriver til kirken i korint:

Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning!

Bønnen til Jabes i gamle testamentet gir mening ut fra en slik tanke når han ber:

Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!”

Det første som slår oss er at Jabes ber en egoistisk bønn. Men når vi vet at Gud velsigner oss for å være en velsignelse så forstår vi at det ikke trenger å være en bønn av egoisme. Fordi jeg ikke kan gi det jeg ikke har endrer bønnen seg fra: «Gud velsigne meg så jeg har nok» til «Gud velsigne meg så jeg har overflod til all god gjerning».

Gud har gitt oss mer enn nok. 

Malakias 3:10 sier: Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Når alle troende bringer sin del til Guds hus opplever vi gleden av å være en velsignelse. Vi gir tilbake av det Gud har gitt oss og kirken fylles med ressurser. Når hver en av oss bidrar med talent, tid og tiende da skaper vi noe vakkert og får mer enn nok til å kunne være en velsignelse for byen og verden rundt. Dessuten løfter versene fra Malakias 3 frem velsignelsen i å gi. Gud både elsker og velsigner en glad giver!

Å oppdage hvem Gud er hjelper oss å forstå hva vi har. Når vi ber ham fylle oss har vi alltid noe å gi til andre. Han fyller med mer enn nok nåde, fred og kjærlighet så vi kan gi videre til mennesker vi møter. Gud er ikke bare akkurat nok, han er mer enn nok!


Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.
- Efeserne 3