VÅR DRØM

Vi drømmer om
å være en kirke som gjennom Jesussentrert forkynnelse og helhjertet tilbedelse gir evangeliet til stadig nye mennesker. Hvor kirken er synlig med en atmosfære og puls som tiltrekker seg unge mennesker, og som istandsetter til etterfølgelse av Jesus hele livet.

Vi drømmer om
å være en kirke som tjener sine omgivelser. Hvor vi møter mennesker i vår verden med gjestfrihet, og skaper tilhørighet til kirken på en måte som gjør det normalt at mennesker kommer til tro på evangeliet, lar seg døpe, blir fylt med Den hellige ånd og gjør Jesus synlig i sin verden.

Vi drømmer om
å være en kirke som lever sammen i attraktive fellesskap. Hvor vennskap knyttes og deles og hvor livet med Gud er en del av hverdagen og fellesskapet. En kirke som i sin natur hjelper mennesker å blomstre og å leve sjenerøse liv.

Vi drømmer om
å være en kreativ kirke med stor skaperglede der evner utvikles og potensiale oppdages og heies fram. Hvor nye mennesker finner sin plass, tjener og utvikler seg til å bli ledere i Guds rike. En kirke som oppmuntrer og utruster mennesker til å leve ut sitt formål og kall i livet.

Vi drømmer om
å være en kirke som vokser gjennom multiplikasjon. Hvor det ikke stopper med oss, men vi alltid har i fokus å gi videre det vi selv har lært og kan. En kirke som har gjort misjonsbefalingen til sitt oppdrag, setter de unådde i fokus og starter en bevegelse av kirkeplanting for å nå nye mennesker med evangeliet lokalt, nasjonalt og globalt.


VÅRE VERDIER

KREATIV
I Sentrumkirken gir vi vårt beste for å skape noe vakkert som ærer Gud og inspirerer mennesker.

JESUSSENTRERT
I Sentrumkirken har vi vår identitet i Jesus og han er sentrum når vi samles.

TJENENDE
I Sentrumkirken er vårt arbeid for Gud og andres beste.

SJENERØS
I Sentrumkirken er vi velsignet for å være en velsignelse.

SYNLIG
I Sentrumkirken gjør vi troen offentlig ved å la den berøre alle deler av livet.

GJESTFRI
I Sentrumkirken er du velkommen hjem.

MULTIPLISERENDE
I Sentrumkirken ser vi og inviterer den ene.