Fest i februar

De som fulgte Jesus tett måtte tåle å bli identifisert med sin Mester som storeter og vindrikker. Kanskje fikk de stempel som livsnytere og åndelige lettvektere?

Johannes døperen og hans disipler forundret seg over at Jesu disipler ikke fastet. Mens Johannes døperen var ute i ødemarken med sine disipler for å faste og be, så tok Jesus sine disipler med på en fest. Følger vi Jesus gjennom evangeliene ser vi at han ofte er på vei til en fest/besøk, på en fest/besøk eller på vei hjem fra en fest/besøk. Når Jesus skal finne noe å sammenligne Guds rike med så sier han: Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. De som kjenner bryllupstradisjoner fra land rundt middelhavet vet at det er en hel dag (gjerne flere dager) med musikk, mat, dans, latter og festkledde mennesker.

Guds rike er sannelig en fest!

Å si at Guds rike er en fest er ikke en slags forsikring mot lidelser og problemer. Etter å ha fulgt Jesus rundt og blitt hyllet av folkemengdene, så snur stemningen drastisk når Jesus blir arrestert, dømt og korsfestet. Disiplene blir redde og flykter. Guds rike var ikke så festlig lenger. De fortsetter å gjemme seg helt til de møter den oppstandne Jesus. Når de senere blir blir fylt av Den Hellige Ånd fortsetter festen, men uten å være skånet fra forfølgelse, lidelse, vanskeligheter og sykdom.

Selv om vi forstår Guds rike som en fest, gir det ingen illusjon om et problemfritt liv. 

Guds rike er en sjenerøs fest med både mat, vennskap, musikk og livsglede. Jesus sier: Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Han gir oss det vi trenger og overskudd til å kunne gi videre. Guds rike er ikke bare en sjenerøs fest. Sammen med festen kommer også en sjenerøs invitasjon. Den gamle barnesangen sier: Alle, alle, vil vi ha med… Så langt går invitasjonen. Den gjelder hele nabolaget, familien, venneflokken, skolen, arbeidsplassen og studiestedet. Alle som dukker opp i vår verden er invitert. Når de som tror lever fargerike livsbejaende og sjenerøse liv gjenspeiler det den sjenerøse festen Guds rike er. Må våre gudstjenester og samlinger ha den samme opplevelse av å være invitert til fest. Det stopper ikke her. La Guds sjenerøse invitasjon bli med inn i vår verden. Vi inkluderer mennesker på vår bønneliste, inviterer dem hjem, setter i gang samtaler om tro, tar dem med når kirken samles og introdusere dem for evangeliet.

Guds rike er en fest og invitasjonen tar vi med til hele vår verden.

/ Per Eivind Kvammen
Pastor