SENTRUMKIRKEN STARTER BARNEKIRKE!

«Hjemmebane» var tittelen forrige gang jeg skrev til lederne våre.  Tankene som kommer til meg nå mens jeg ser frem mot våren 2016 er «bortebane». Det er fordi vi skal ut i ukjent terreng. Vi tenker nytt og som alltid gjør vi det med stort mot. Det store motet har jeg fordi jeg vet det handler lite om meg og veldig masse om Gud.

Vi har bestemt oss for å starte barnekirke. Hvorfor? Fordi vi tror at det kanskje kan være en bedre måte å drive søndagsskole på. Vi ønsker at barna skal elske å komme til kiken. Vi ønsker at barna skal få budskapet om vår Herre og frelser presentert på sine premisser. Vi tar barna på alvor, og vi vil gi dem en gudstjeneste som de forstår og som de klarer å følge fra begynnelse til slutt. En gudstjeneste som har som mål å gi barna Jesus, og la dem vokse i tro til Ham, kjennskap til Ham, og erfaringer med Ham.

Men prinsippet hjemmebane slipper vi ikke. Søndagskolen, som nå blir Barnekirken, skal alltid være en hjemmebane. Barna skal kjenne seg trygge, de skal bli sett og de skal kjenne seg elsket. Vi som ledere og oss som kirke skal heie barna frem og se dem nå sitt potensiale.

Vi tenker nytt og som alltid gjør vi det med stort mot. Det store motet har jeg fordi jeg vet det handler lite om meg og veldig masse om Gud.

Det er viktig for oss at foreldrene også opplever søndagskolen trygg, derfor skal vi få på plass en trygg og god registrering, tydelig lederoversikt og forutsigbarhet.

Vi i staben har også bestemt at det skal legges til rette for gudstjenester der barn og foreldre deltar sammen. Det tror vi er viktig. Og vi har fokus på å opprettholde enhetsfølelsen. Vi er ALLE, store og små, Sentrumkirken Sandnes!

I ukene fremover vil vi prøve oss litt frem i Barnekirken, vi vil se på løsninger og muligheter, vi vil evaluere og mot slutten av våren tar vi en beslutning på om barnekirke er kommet for å bli.

Camilla
Barneleder