KOM SOM DU ER

Hver fredag er dedikert til å feire Jesus & livet med tenåringer fra hele byen!

LINKGRUPPER
LINKgrupper er mindre grupper hvor vi alltid gjør noe gøy, spiser noe godt og snakker om noe viktig. Da møtes vi hjemme hos noen og blir bedre kjent med Gud og hverandre. Det finnes LINKgrupper for gutter og jenter og i forskjellige aldersgrupper.

Oddetallsuker 19:30

UNGDOMSMØTER
Ungdomsmøter er når alle gruppene kommer sammen, inviterer sine venner og feirer Jesus og livet sammen! Det skjer klokken 19:30 på IOGT-bygget i Sandnes! (Storgata 64)

I SK:ungdom kan du alltid komme som du er og være deg selv. Og alle vennene dine er også veldig velkommen! Ungdomsmøtene våre er for alle mellom 12-19år.

Partallsuker 19:30

 

 

Tentro i Sentrumkirken

Kanskje gleder du deg til konfirmasjonsåret eller kanskje har du egentlig ikke tenkt så mye på det i det hele tatt? Vi i Sentrumkirken gleder oss veldig, men mest av alt så håper vi at du på selve konfirmasjonsdagen kan se tilbake på året som har gått og smile. Hvorfor? Jo, fordi du har oppdaget nye sider ved livet og kanskje til og med Gud, opplevd ting sammen med andre som har skapt minner for livet, og skjønt at ditt liv faktisk har en mening – et oppdrag å fullføre!

HØYTIDSDAGEN 2020 BLIR 10. MAI


Noen hint om hva som kan vente deg på Tentro i Sentrumkirken:

  • nye venner

  • mange ledere som gleder seg til å bli kjent med deg

  • samlinger om aktuelle tema med aktiviteter, konkurranser, filmer, undervisning, samtaler og sosialt

  • turer og leir

  • et spennende ungdomsmiljø med tenåringer fra 12-19 år som du kan få lov til å bli en del av

Tentro er et nasjonalt, frikirkelig konfirmasjonstilbud, og Sentrumkirken har lisensierte ledere til å gjennomføre Tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, men har ikke noe krav til verken kristent livssyn eller dåp for å være med. Det er ikke noen forpliktelse til kirken utover å møte til Tentrosamlinger og et visst antall andre møter i kirkens regi.

Vi er veldig stolte av å kunne tilby Tentro som vårt konfirmasjonstilbud og håper at du blir en av konfirmantene neste skoleår!