Velg dine verdier

Dersom vi selv ikke bestemmer hvem vi vil være, vil noen andre bestemme hvem vi blir. Vi velger hvem vi vil være ved å velge hvilke verdier som skal være viktig for oss. Her er en liste over attraktive verdier som ærer Gud og gjør at du får bedre relasjoner og mer innflytelse. 
Oppgaven din er å velge ut tre verdier du vil skal prege måten du lever på. Hver verdi er knyttet til en person i Bibelen. Bruk forbildet fra Bibelen til å få inspirasjon om hvordan et slikt liv kan se ut. Dette er verdier som naturlig vokser fram i mennesker som lever i en relasjon med Gud, men det krever målrettet arbeid å begynne og leve dem ut. Sett deg mål som gjør at du jevnlig jobber med å f. eks. bli en mer ærlig person.