Kirkens oppdrag og det kristne livet er alltid en respons på det Gud har gjort. HVis ikke handler det fort om å prestere eller krysse av på en åndelig need-to-do-liste. Men verken kirken eller livet fungerer sånn.

Vi vil respondere på Gud.

Derfor er vår bibel åpen, våre ører lyttende og våre bønner
forventningsfulle.


ÅRETS TALERE

Alex Botn (NO)

Alexander Botn leder et stort og voksende ungdomsarbeid i Filadelfia Ålesund. Når Alex preker er det alltid lidenskapelig og matnyttig! Det er en stor glede å ha Alex med oss, spesielt på ungdommens sensommer!

Dan & Charlie Blythe (UK)

Dan & Charlie Blythe er pastorer i Hillsong London. Begge har de en unik evne til å kommunisere og reiser verden rundt og besøker kirker og ungdomsarbeid. Charlie leder også "A21 UK" som jobber for å avskaffe det moderne slaveriet. 

Carl Gustav Severin (SE)

Carl Gustav er en ekte troshelt som forteller vanvittige historier om hva Gud gjør i øst-europa! Han har bakgrunn fra livets ord i Sverige og preker med stor pasjon og innlevelse. Gled deg!