KIRKENS OPPDRAG OG DET KRISTNE LIVET ER ALLTID EN RESPONS PÅ DET GUD HAR GJORT. HVIS IKKE HANDLER DET FORT OM Å PRESTERE ELLER KRYSSE AV PÅ EN ÅNDELIG NEED-TO-DO-LISTE. MEN VERKEN KIRKEN ELLER LIVET FUNGERER SÅNN.

VI VIL RESPONDERE PÅ GUD.

DERFOR ER VÅR BIBEL ÅPEN, VÅRE ØRER LYTTENDE OG VÅRE BØNNER
FORVENTNINGSFULLE.


Det er Gud, ikke kirken, som har et oppdrag i verden.

Det er Han som elsker verden, sendte Jesus som frelser og har gjort klar en vei for å få menneskeheten tilbake til seg. Likevel er ikke oppdraget om å lede menneskeheten hjem til Gud løsrevet fra den som tror. Oppdragets Gud har en nemlig en kirke i verden. Jesus forklarer: ”Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.” Når kirken, de som tror, gjør kjent de gode nyhetene om Jesus, så drar han mennesker til seg.

Vi vil respondere på det Gud gjør, gjøre de gode nyhetene om Jesus kjent og være med på Guds oppdrag i verden!

I Sentrumkirken gir vi Jesus til en ny generasjon. Vi ønsker å skape attraktive og forståelige gudstjenester for unge mennesker og dem som ikke er så vant til kirken for å gjøre de gode nyhetene om Jesus tilgjengelig for stadig flere mennesker. Vi vil være en del av Guds oppdrag i verden og gjør Jesus kjent i nabolagene, familiene, klassene og på arbeidsplassene i våre verdener. Da Jesus begynte sin tjeneste sa han: ”Den som har sett meg har sett Faderen” samtidig var han kjent som ”tollere og synderes venn” Når vi lever i respons på det Jesus gjør vil vi kanskje få samme merkelapp?

Dan og Charlie Blythe har besøkt Sensommer før og vi gleder oss til å ha dem tilbake! De er i pastorteamet som leder en av Europas (fortsatt) mest hurtigvoksende kirker. Da Hillsong London ble startet var det med en drøm om å en gang kunne gjøre det å gå til gudstjeneste like populært som å gå på fotballkamp i England. De har kommet et langt stykke og har klart å løfte Jesus fram i denne millionbyen på en måte som trekker tusenvis av mennesker til frelse og nytt liv. Vi vil la oss inspirere!

Carl Gustav Severin er en misjonslegende i Skandinavia. Han har brukt mesteparten av sitt voksne liv på å reise verden rundt med evangeliet og vært en del av Livets Ord Sverige sin satsning i tidligere Sovjetunionen siden begynnelsen på tidlig 90tall. Hans historier er fulle av humor, mirakler og tro på en allmektig Gud. Carl Gustav sin forkynnelse er oppmuntrende, inspirerende og full av tro. Ja til alt. Vi vil gå når Gud sier gå. 

Dette året blir det også noen egne arrangementer kun for tenåringer med Alex Botn som er ungdomspastor i Filadelfia Ålesund. I tillegg får barna sin egen barnas sensommerkonferanse og vi gjør for første gang også et eget arrangement kun for kvinner og jenter. 

Vi gleder oss til en livsforvandlende konferanse - både for vår familie og for mennesker i vår verden!

/ Per Eivind