SOAP

SOAP er et enkelt verktøy som utruster den troende i sin daglige bibellesning gjennom enkle steg. Ved å daglig gjøre notater gir det også den enkelte troende en verdifull samling av personlige refleksjoner og åpenbaringer av Guds ord som kan hentes frem senere.

 
 
 
S.png

SKRIFTEN

Slå opp i dagens kapittel i Bibelen, og be Den Hellige Ånd om å vise deg et spesielt vers eller avsnitt. Skriv ned verset eller avsnittet i notatboken din.

 
 
O.png

Observasjon

Hva tror du Gud sier til deg gjennom denne teksten? Er det en oppmuntring, et løfte, et bud, et bibelsk prinsipp? Strek under viktige ord, og skriv ned bibelverset med egne ord i notatboken din.

 
 
A.png

Anvendelse

Personliggjør det du har lest ved å spørre deg selv hvordan det angår deg i ditt liv nå. Skriv ned hvordan teksten kan bety noe for deg eller bety en forandring i livet ditt i dag.

 
 
P.png

PERSONLIG BØNN

Dette kan være så enkelt som å spørre Gud om å hjelpe deg å bruke teksten, eller om å vise deg en dypere mening med teksten. Husk at bønn er en toveiskommunikasjon, så hør etter hva Gud har å si og skriv bønnen i notatboken din.

 

 

 
Soap.png