Program for barnekirken under konferansen

Lørdag: 

Kl.10.30 - 11.00: 

Alle barn blir registrert før de går til barnekirka 

 

Kl.11.00-12-15: 

0-2år: lekerom m/samling (her må foreldre følge)

3-5år: lekerom m/samling

1.-7. trinn: eget møte med lovsang, leker og tale

(Alle barn får gratis lunsj kl.12.15 (brødmat))

 

Kl.12.15 - 13.45: 

0-2år: lekerom tilgjengelig

3-5år: lekerom med aktivteter 

1.-3. trinn: aktivtetsløype inne og frilek 

4.-7. trinn: hinderløype ute (HUSK: regntøy, støvler og ekstra skift)

 

Kl.13.45 - 14.45: PAUSE (foreldre har ansvar for barna)

 

Kl. 14.45 - 16.00: 

0-2år: lekerom tilgjengelig 

3-5år + 1.-3. trinn: kino 

4.-7. trinn: kino 

 

Søndag: 

Kl.12.00-13.30

0-2år: lekerom tilgjengelig (her må foreldrene følge)

3-5år: lekerom med aktivteter 

1.-7. trinn: eget møte med lovsang, leker og tale.