relasjonen med gud

Salmene er en samling av dikt som beskriver hvordan livet med Gud ser ut. De tar for seg både de mørkeste og lyseste dagene sammen med Gud. 

Sal. 23

1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

6 Bare godhet og miskunnhet (barmhjertighet) skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. 

Sal. 139:1-18

1 Herre, du ransaker meg og du vet om jeg sitter eller står, 2 på lang avstand kjenner du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.

4 Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.

6 Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?

8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der.

9 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, 10 da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast.

11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.»

12 Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

13 For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv.

14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

15 Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.

16 Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.

17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!

18 Teller jeg dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg. 

Har du en relasjon med Gud som kong David beskriver her?