FORENKLET PROGRAM

 
 

FREDAG 07.09
10:00 - 15:00 - Lederdag (Egen påmelding)
Thomas Ålekjær, Katja Sukowski, Per Eivind Kvammen, Sentrumsteamet ++

19:30 - Åpningsmøte (Dørene & registrering åpner 18:30)
22:30 - Escape room for sk:ungdom

LØRDAG 08.09
09:00 - 10:30 - Kvinnefrokost med Katja Sukowski (Vågen VGS, egen påmelding) 

11:00 - 13:45 - Sesjon 1 & 2 (Barnas konferanse går parallelt)
13:45 - 14:45 - Pause med kafé & lunsj
14:45 - 16:00 - Sesjon 3 (Barnas konferanse går parallelt)

16:00 - 18:00 - Masse gøy for sk:ungdom

19:30 - Kveldsmøte (Dørene & registrering åpner 18:30)
22:00 - Africanchild i blackbox for sk:ungdom

SØNDAG 21.08
12:00 - Gudstjeneste (Barnekirke for barna)

 

Med forbehold om endringer.