Jesus står opp og gir oss et oppdrag

Mark. 16:9-20 (ELB)

9 Det var tidlig søndag morgen, dagen etter hviledagen, da Jesus sto opp fra de døde. Den første personen han viste seg for, var Maria Magdalena. Hun var den kvinnen som han hadde satt fri fra sju onde ånder. 

10 Maria gikk og fortalte det til dem som hadde fulgt Jesus og som nå sørget og gråt. 

11 Da de fikk høre at han levde og hadde vist seg for henne, trodde de ikke på det.

12 Senere viste Jesus seg for to av disiplene mens de var på veien fra Jerusalem og ut på landsbygden. Først kjente de ham ikke igjen, etter som utseendet hans var forandret. 

13 Da de litt etter forsto hvem han var, skyndte de seg av sted og fortalte det til de andre. Ingen trodde på dem!

14 Litt seinere viste han seg for sine elleve disipler mens de spiste sammen. Han spurte hvorfor de hadde så vanskelig for å tro, og hvorfor de så hardnakket nektet å stole på dem som hadde sett ham etter at han hadde stått opp fra de døde? 

15 Han sa: ”Gå ut i hele verden og spre budskapet om meg til alle menneskene. 

16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som nekter å tro, skal bli dømt.

17 Og jeg skal gi kraft til dem som tror, slik at de kan gjøre mirakler og tegn. De skal drive ut onde ånder i navnet mitt, og de skal få evne til å snakke nye språk. 

18 De skal uten risiko kunne hanskes med slanger, de skal ikke bli skadet selv om de drikker noe giftig og de skal legge hendene på de syke og gjøre dem friske.”

19 Da Herren Jesus hadde sagt dette, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd for å regjere.

20 Disiplene gikk ut over alt og forkynte for menneskene, og Herren var med og bekreftet budskapet gjennom de miraklene som fulgte med virksomheten. 

Lever du etter oppdraget Jesus gir deg i vers 15-17?