ondskap viser oss at gud er god

Det at du kan innse at det er ondskap i verden betyr at du har et bilde av hvordan verden egentlig bør være. Hvorfor går alle mennesker rundt med tanken om at verden burde vært bedre?
Skjermbilde 2018-06-05 kl. 16.35.08.png

Sal. 145:9

9 Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt. 

Vi vet hva som er godt fordi Gud er god, men vi vet også hva som er ondt fordi vi valgte å gå bort fra Gud.

1.Mos. 1:22

22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt.

Alle mennesker på tvers av kultur og religion har en felles forståelse av hva som er rett og hva som er galt fordi Gud har skrevet en samvittighet inn i alle mennesker sine hjerter. Derfor lengter vi etter en bedre verden.

Rom. 2:14-15 (ELB)

14 Bare jødene har fått Guds lov skriftlig. Men når andre folk, uten å kjenne til loven, likevel lyder det som står i den, da forstår vi at de vet forskjell på godt og ondt. 

15 De viser ved handlingene sine at loven er skrevet i hjertene deres. Deres samvittighet reagerer alt etter om de handler rett eller galt.

Verden er ond fordi vi har forlatt Gud, akkurat som et helt rom blir mørkt når du slår av lyset. Bibelen beskriver verden slik den er, og derfor kan vi stole på at den er sann. I morgen får du se at den ikke bare beskriver hvorfor det er ondskap, men løsningen på ondskap.