ondskap viser oss at gud er god

Det at du kan innse at det er ondskap i verden betyr at du har et bilde av hvordan verden egentlig bør være. Hvorfor går alle mennesker rundt med tanken om at verden burde vært bedre?
Skjermbilde 2018-06-05 kl. 16.35.08.png

Sal. 145:9

9 Herren er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt. 

Vi vet hva som er godt fordi Gud er god, men vi vet også hva som er ondt fordi vi valgte å gå bort fra Gud.

1.Mos. 1:22

22 Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt.

Alle mennesker på tvers av kultur og religion har en felles forståelse av hva som er rett og hva som er galt fordi Gud har skrevet en samvittighet inn i alle mennesker sine hjerter. Derfor lengter vi etter en bedre verden.

Rom. 2:14-15 (ELB)

14 Bare jødene har fått Guds lov skriftlig. Men når andre folk, uten å kjenne til loven, likevel lyder det som står i den, da forstår vi at de vet forskjell på godt og ondt. 

15 De viser ved handlingene sine at loven er skrevet i hjertene deres. Deres samvittighet reagerer alt etter om de handler rett eller galt.

Verden er ond fordi vi har forlatt Gud, akkurat som et helt rom blir mørkt når du slår av lyset. Bibelen beskriver verden slik den er, og derfor kan vi stole på at den er sann. I morgen får du se at den ikke bare beskriver hvorfor det er ondskap, men løsningen på ondskap. 
 
 
 
 

jesus er den eneste livbåten du har

Det er mange ting vi kan lure på, og mye vi kan synes er vanskelig med Bibelen, livet og Gud. Når alt kommer til alt er likevel Jesus den eneste livbåten vi har. Karma, de fem søylene, den åttedelte veien, yoga, meditasjon, mindfullness kan ikke redde noen. Uansett hvor hardt vi prøver skjer det alltid noe i livet som knekker oss. 

Luk. 4:16-21 (ELB)

16 Da Jesus kom til Nasaret, byen der han hadde vokst opp, gikk han som vanlig til synagogen på hviledagen. Han reiste seg for å lese fra Skriften. 

17 De rakte ham profeten Jesaja sin bok. Han åpnet den og fant det stedet der det står:

18 ”Herrens Ånd er over meg, for han har valgt meg ut for å bringe et gledens budskap til de fattige. Han har sendt meg å proklamere frihet for dem som er fanget, for å gi de blinde synet sitt, for å sette fri de diskriminerte 19 og rope ut en frelsens tid fra Herren.”

20 Så rullet han sammen skriftrullen og leverte den til tjeneren og satte seg ned for å undervise. Alle i synagogen hadde øynene sine vendt mot ham og ventet med spenning på hva han ville si. 

21 Da forklarte han: ”I dag er dette stedet i Skriften blitt virkelighet, rett for øynene på dere.”  

Helt siden mennesket gikk bort fra Gud har Jesus vært livbåten Gud tilbyr oss tilbake til Han. Derfor kan Jesus lese om seg selv i boken Jesaja i det gamle testamentet, skrevet 700 år før Hans levetid.  

Kol. 1:20-23 (ELB)

20 Gjennom det at Sønnen ofret sitt blod på korset og tok straffen vår på seg, har Gud sluttet fred med menneskene. Ja, hele skaperverket er forsonet med Gud, både det som finnes på jorden og det som finnes i himmelen.

21 Dette gjelder også dere, dere som hadde vendt ryggen til Gud. Dere var hans fiender, etter som både tankene og handlingene var onde. 

22 Nå er dere blitt forsonet med Gud og er vennene hans gjennom at Kristus ble menneske og døde for å ta straffen på seg. Ja, nå tilhører dere Gud og kan stå for ham uten synd og skyld. 

23 Dette er virkelighet bare dere holder fast ved troen på Kristus. Troen er den sikre grunnen for livet. La ikke noe rokke ved troen, og ta fra dere håpet om fullkommen frelse som dere har hørt gjennom det glade budskapet om Jesus

Skjermbilde 2018-06-06 kl. 13.32.01.png
Dersom du er i en storm, og båten du er på synker hopper du i nærmeste livbåt uten å tenke over om den virker, og om det finnes bedre alternativer. Du kan stole på at kristendommen er sann fordi Jesus er den eneste som har tilbudt seg å være livbåten din til Gud. 
 
 
 
 

Vitenskapen peker mot at gud finnes 

Mange velger å ikke tro på Gud fordi de bare tror på det vitenskapen kan bevise. Visste du at vitenskapen er et av de beste argumentene for at Gud faktisk finnes? I dag skal du få innblikk i tre vitenskapelige funn som peker mot at Gud eksisterer. Det første funnet er hvor fininnstilt universet vårt er, og hvor lite tilfeldig livet på jorda er.  
Det andre vitenskapelige faktumet som peker på at Gud finnes er proteiner, byggesteinen til liv. Proteiner er bygget opp av aminosyrer. Disse kommer i to varianter, venstrehendte og høyrehendte aminosyrer. Livet på jorda består utelukkende av de venstrehendte aminosyrene. Bare én høyrehendt aminosyre er nok til å ødelegge dannelsen av et protein, og dermed grunnlaget for liv. Vi vet ikke om noen steder i universet hvor det naturlig bare oppstår venstrehendte aminosyrer. Der aminosyrer dannes tilfeldig, blir det alltid dannet begge deler. Du kan ikke være en tilfeldighet, når selve grunnen til at du lever er at ingen av aminosyrene inni deg ble høyrehendte aminosyrer. Det er som å gjøre flere millioner myntkast å få kron hver gang!  
Skjermbilde 2018-06-28 kl. 09.48.17.png
Det tredje vitenskapelige funnet som gjør det vanskelig å forklare universet uten Gud er universets begynnelse. I 1929 fant Edward Hubble ut at universet ikke har vart evig, men at det har en begynnelse. Universet har altså vært ingenting, og blitt alt. Dersom du finner en fin tegning på bakken, lurer du på hvem som har laget denne fine tegningen. Spørsmålet er ikke om Gud finnes, men hvem Gud er.

Jes. 57:15 (MSG)

15 A Message from the high and towering God, who lives in Eternity, whose name is Holy: “I live in the high and holy places, but also with the low-spirited, the spirit-crushed, And what I do is put new spirit in them, get them up and on their feet again. 

Tenk at Gud er større enn tid, energi og krefter, men likevel bryr seg om å løfte opp de som har gitt opp i livet! Er ikke dette en Gud du vil tro på? 

 
 
 
 

bibelen tørr å beskrive din faktiske tilstand

Det er mange andre kilder enn Bibelen som sier at du har stor verdi og at du er elsket, men det er bare Bibelen som i tillegg tørr å beskrive hvordan du egentlig har det.  

Rom. 1:28-32 (ELB)

28 Ja, etter som de ikke brydde seg om å kjenne Gud, lot Gud dem få følge sine egne onde tanker, slik at de gjorde det de ikke skulle ha gjort. 

29 Menneskene ble fylt av all slags ondskap, umoral, egoisme, hat, misunnelse, mordlyst, aggresjon, svik og ond vilje. 

30 Ja, de sladrer og lyver om andre. De håner Gud. De er storsnutet, arrogante og skrytende. De finner stadig nye måter til å gjøre det som er ondt, de er ulydige mot foreldrene sine. 

31 De tenker aldri på andre, men bryter stadig løftene sine, etter som de mangler både kjærlighet og medfølelse. 

32 De vet at Gud en dag skal straffe dem med døden for det de gjør, men likevel fortsetter de. Ikke nok med det: De roser også andre som lever på dette viset. 

Skal vi være ærlige med oss selv, liker vi å gjøre dumme ting selv om vi vet hva som egentlig er rett å gjøre. Skal vi være ærlige med oss selv, gidder vi ikke å ta tak i livet selv om vi vet at livet på jorden ikke varer evig, og at tiden går fort. Samfunnet sier at mennesket er godt på innsiden. Jesus sier at vi har et hjerteproblem. 

Matt. 15:19 (ELB) 

19 Fra hjertet kommer onde tanker, mord, utroskap i ekteskapet, seksuell løssluppenhet, tyveri, løgn og sladder. 

Bibelen er ikke en eventyrbok. Den skildrer en virkelighet det går an å kjenne seg igjen i. Ikke nok med det, så gir den deg en løsning på hjerteproblemet alle mennesker har.  

Heb. 4:14-16 (ELB)

14 La oss derfor holde fast ved troen på Jesus, Guds sønn. Han er vår store øversteprest som har steget opp til Gud i himmelen. 

15 Vi har en øversteprest som forstår våre svakheter, etter som han selv har blitt fristet på alle måter akkurat som oss, men uten å synde. 

16 Derfor kan vi uten den minste frykt komme til Gud når vi er i vanskeligheter. Vi kan stole på at han i sin godhet tilgir oss og bistår oss med den hjelpen vi trenger. 

Hvordan får ordene i Bibelen deg til å føle deg?

 
 
 
 

bibelen har vist seg å være sann

Mange sier at Bibelen bare er en eventyrbok som vi ikke kan vite om er sann eller ikke. Likevel er denne boka full av profetier som har gått i oppfyllelse. For eksempel er det gamle testamentet stappfullt av fakta om frelseren som skal komme, mange hundre år før Jesus faktisk kom.  

"Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme." (Mika 5:1) 

"Når dine (kong David) dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg." (2.Sam. 7:12-14) 

"Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes." (Jes. 53:6-7)

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 09.41.20.png
Flere hundre år før Jesus kommer til jorden blir det skrevet at Han skal bli født i Betlehem, være en etterkommer av David og bli pint for menneskers synd. Disiplene kunne ikke forfalske disse faktaene, fordi ingen kan forandre på hvor en mann blir født, hvilken slekt han kommer fra og hvordan han dør. Av alle mennesker som har levd er det bare Jesus som har oppfylt disse profetiene. Derfor kan vi stole på at Han er vår frelser. Ikke nok med det, så forutsa Jesus selv noen ting som har blitt oppfylt etter hans død.  

"Det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus: «Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.» (Luk. 21:5-6) 

I år 70 e. Kr. (etter evangeliene allerede er skrevet) ødelegger keiser Titus tempelet i Jerusalem. Klagemuren vi ser i dag var ikke en del av det opprinnelige tempelet, men en støttemur til tempelområdet. Dette er en imponerende forutsigelse, men det er en som er enda bedre.  

"Jødene skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende." (Luk. 21:24) 

Denne profetien er kanskje den mest imponerende Jesus sier, for den ble ikke oppfylt før i 1948! Jesus forutsier at jødene skal bli forfulgt, spres over hele verden, men overleve og tilslutt få tilbake sitt land. Dette skjedde i 1948 da jødene fikk anerkjent Israel som sitt land etter nesten 2000 år uten et eget land! 

Stoler du nå på at Jesus er din frelser?

 
 
 
 

jesus beseiret døden

Døden er den eneste fienden mennesket aldri har klart å bekjempe. Vi skal alle dø en dag. Hele kristendommen er bygget på at Jesus overvant døden, slik at de som tror på Han også vil gjøre det samme når de dør. Dersom Jesus faktisk sto opp fra de døde, er kristendommen sann, og vi kan stole på at vi en dag skal til himmelen. Her er ni gode grunner til at Jesus sto opp fra de døde: 

1. Graven ble funnet tom selv om den ble bevoktet 24/7. Det var dødsstraff å sovne på vakt for romerske soldater, så det er ikke sannsynlig at disiplene som var enkle fiskere kunne klare å snike seg forbi bevæpnede soldater, rulle bort steinen som var flere tonn tung og stjele liket. Og hvis de hadde klart det, hvordan kunne de da klare å gjemme liket? Det myldret av folk overalt fordi det var påske i Jerusalem. 

2. Jesu kropp ble aldri funnet. De jødiske og de romerske lederne likte ikke de kristne fordi de ville at ting skulle være som det alltid hadde vært. Alt de hadde trengt å gjøre for å knuse kristendommen på 1-2-3 hadde vært å vise fram Jesu kropp, og bevise at han ikke sto opp fra de døde. Det klarte de aldri å gjøre. 

3. Historiene er altfor flaue til å ikke være sanne. Det står i evangeliene at disiplene var redde og flyktet da Jesus ble korsfestet. Hvorfor skulle de finne på en historie som framstiller seg selv som pyser og idioter? 

4. Disiplene trodde ikke engang selv på at Jesus hadde stått opp. Vi kan lese i evangeliene at disiplene gikk tilbake til å være fiskere etter at Jesus døde. Hvorfor skulle de finne på noe de ikke engang trodde på selv?   

5. Disiplene hadde ingen motiv for å lyve. Disiplene hadde ingenting å vinne på å lyve om Jesu oppstandelse. Det var ingen rikdom eller berømmelse å hente. De ble snarere forfulgt for sin tro. 

6. Disiplene gikk i døden for sin tro. Mange dør for sin tro, men ingen dør for sin løgn. Hvordan kunne enkle fiskere holde på en hemmelighet de visste var en løgn hele sitt liv, og til og med gi sitt liv for denne løgnen? Det gir mer mening å tro at disiplene faktisk hadde sett Jesus stå opp fra de døde.

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 11.41.01.png

7. De første som så den oppstandne Jesus var kvinner. Kvinner ble ikke regnet som troverdige vitner i en rettsak på den tiden. Hvis du skulle få noen til å tro på historien din for 2000 år siden var det dummeste du kunne gjøre å skrive at vitnene dine var kvinner.  

8. Jesus viste seg for over 500 mennesker på en gang. Skeptikere sier at de som så Jesus i levende live, hallusinerte, men det er fysisk umulig at 500 mennesker hallusinerer samtidig. I tillegg er det nesten umulig å få så mange mennesker til tro på samme løgn når de ikke har noe å vinne på det selv.

9. De største motstanderne ble troende selv. Paulus brukte livet sitt på å sette kristne i fengsel, men hans møte med den oppstandne Jesus gjorde at han ble den mest ivrige til å plante kirker og spre budskapet om Jesus. Jakob, Jesus sin egen bror tvilte på Jesus mens han levde, men ble så overbevist over at Jesus overvant døden at han konverterte fra jødedom til å bli leder for den kristne kirken i Jerusalem. 

Kristendommen kan ikke bevises, men som du ser gir det mer mening å tro på Jesus enn å ikke tro på Han. Det er for godt til å ikke være sant.