LEDERKALENDER


SANDNES

AUGUST
Tirsdag 13. - Generalprøve sentrumskonf19
Lørdag 24. - Lederlørdag
Tirsdag 27. - Bønnekveld
Onsdag 28. - Bønnekveld
Torsdag 29. - Bønnekveld

SEPTEMBER
Fredag 6. - Åpen lederdag
Helgen 6.-8. - Sentrumskonf19
Tirsdag 10. - LINKledersamling
Fredag 20. - Salt nettverkssamling
Helgen 20-21. - Saltkonferansen
Tirsdag 24. - Teamsamlinger

OKTOBER
Tirsdag 1. - SK:videre
Tirsdag 8. - Mulighetskveld for 2020
Lørdag 19. - LED Rogaland
Tirsdag 22. - SIS

NOVEMBER
Tirsdag 5. - PULS
Tirsdag 19. - Teamsamlinger
Helgen 22-23. - Gi Jesus videre. (Inspirasjonskonferanse for barne og ungdomsarbeidere).

DESEMBER
Tirsdag 3. - Fest