jesus sitt hjerte for mennesker

Luk. 4:16-21 (ELB)

16 Da han kom til Nasaret, byen der han hadde vokst opp, gikk han som vanlig til synagogen (bygningen der jødene holder sine gudstjenester). Han reiste seg for å lese fra Skriften (Det gamle testamentet). 

17 De rakte ham profeten Jesaja sin bok. Han åpnet den og fant det stedet der det står:

18 ”Herrens Ånd er over meg, for han har valgt meg ut for å bringe et gledens budskap til de fattige. Han har sendt meg å proklamere frihet for dem som er fanget, for å gi de blinde synet sitt, for å sette fri de diskriminerte 19 og rope ut en frelsens tid fra Herren.”

20 Så rullet han sammen skriftrullen og leverte den til tjeneren og satte seg ned for å undervise. Alle i synagogen hadde øynene sine vendt mot ham og ventet med spenning på hva han ville si. 

21 Da forklarte han: ”I dag er dette stedet i Skriften blitt virkelighet, rett for øynene på dere.”  

Joh. 8:3-11 (ELB)

3 Mens han snakket, kom de skriftlærde (eksperter på Det gamle testamente) og fariseerne (religiøs gruppe jøder) slepende med en kvinne som hadde blitt tatt på fersk gjerning da hun var utro mot mannen sin, og de stilte henne opp foran Jesus. 

4 De sa: ”Mester, denne kvinnen ble avslørt mens hun var utro mot mannen sin. 

5 Moseloven sier at hun skal bli steinet. Hva sier du?”

6 Det de egentlig var ute etter, var å få ham til å si noe de kunne anklage ham for, men Jesus bøyde seg bare ned og skrev i sanden med fingeren. 

7 Da de fortsatte med å kreve et svar, så han til slutt opp og sa: ”Dersom dere tenker å steine henne, da vil jeg at den av dere som aldri har syndet, skal kaste den første steinen.” 

8 Så bøyde han seg på nytt ned og fortsatte å skrive i sanden. 

9 Da snek de religiøse lederne seg bort en etter en. De eldste forsvant først. Da det hadde gått en stund, var det bare kvinnen som alene sto igjen foran Jesus.

10 Jesus så opp og sa til henne: ”Hvor tok de som anklager deg veien? Var det ingen som dømte deg?”

11 ”Nei, Herre”, svarte hun. Da sa Jesus: ”Jeg tenker heller ikke å dømme deg. Gå nå, men synd ikke mer 

Tenk at Gud ser på deg på samme måten som Jesus så på menneskene rundt seg. Ser du på menneskene rundt deg på samme måte som Jesus gjorde?