Jesus sin autoritet

Matt. 9:1-8 (ELB)

1 Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over til Kapernaum, byen der han bodde. 

2 Vel framme kom noen til ham med en lam som lå på en båre. Da Jesus så hvor stor tro de hadde, sa han til den lamme: ”Vær ikke lei deg, sønnen min. Jeg har tilgitt syndene dine!”

3 Noen av de skriftlærde mumlet da for seg selv: ”Han spotter og gjør seg selv til Gud!” 

4 Men Jesus visste hva de tenkte og spurte dem: ”Hvorfor tenker dere onde tanker? 

5 Er det ikke like umulig for et menneske å si til den lamme: ’Reis deg opp og gå’ som å si: ’Jeg tilgir deg syndene dine’?” 

6 Så vendte han seg til den lamme og sa: ”For å bevise at jeg, Menneskesønnen, har makt til å tilgi synder her på jorden, sier jeg til deg: ’Reis deg opp, ta båren din og gå hjem!’ ” 

7 Og mannen reiste seg og gikk hjem.

8 Da folket så det som skjedde, ble de helt forskrekket. De hyllet Gud for at han hadde gitt en slik makt til mennesker. 

 Mark. 2 forteller samme historie. Her ser vi at vennene til den lamme firer han ned taket for å bringe han til Jesus. Tenk at du kan tro for dine venner som ikke tror, og på den måten gi dem et mirakel.