Jesus forteller oss hvordan vi får et godt liv

Matt. 5:1-12 (ELB)

1 En dag da Jesus så alle folkene som samlet seg, gikk han opp på et fjell sammen med disiplene. 

2 Der satte han seg og begynte å undervise dem. Han sa:

3 ”Lykkelige er de som innser at de trenger Gud, for de skal få være Guds eget folk.

4 Lykkelige er de som sørger, for de skal bli trøstet.

5 Lykkelige er de ydmyke, for hele verden tilhører dem.

6 Lykkelige er de som sulter og tørster etter å gjøre Guds vilje, for de skal bli mettet.

7 Lykkelige er de som viser medfølelse, for de skal få medfølelse fra Gud.

8 Lykkelige er de som av hele sitt hjerte leter etter Gud.

9 Lykkelige er de som aktivt strever etter fred, for de skal bli kalt Guds barn.

10 Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de gjør Guds vilje, for de skal være Guds eget folk.

11 Ja, dere er lykkelige når de håner og forfølger dere og lyver om dere fordi dere er disiplene mine. 

12 Juble og vær glade, for Gud skal lønne dere. Husk på at profetene som før i tiden bar fram Guds budskap, også ble forfulgt.  

Matt. 22:35-40 (ELB)

35 En skriftlærd (ekspert på det gamle testamentet), forsøkte å teste Jesus ved å stille spørsmål: 

36 ”Mester, hvilket er det viktigste av budene i Moseloven

37 Jesus svarte: ” ’Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele din forstand.

38 Dette er det første budet og også det viktigste. 

39 Det nest viktigste ligner på det første: ’Du skal elske dine medmennesker som deg selv.’

40 Disse to budene sammenfatter alt det som Gud har sagt i Moseloven og ved profetene. 

Handler livet ditt om Gud eller deg selv?