du er skapt til gud 

Du er ikke bare en fysisk kropp, og heller ikke bare en sjel med personlighet, tanker og følelser. Mennesket er en åndelig skapning som er skapt for å leve sammen med Gud. Det aller første du trenger å forstå om deg selv er at du er skapt av Gud og til Gud.

Kol. 1:15-16 (ELB)

15 Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte. 

16 Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, alle høye og mektige engler, makter og myndigheter. Alt er skapt av Kristus og finnes til for å ære ham. 

I denne planen skal du få lese om at du er elsket, ønsket, utvalgt og fantastisk, men alt dette springer ut av at Gud skapte deg til Han, og at Han derfor vil ha deg mer enn noe annet. Kanskje forstår du ikke hvorfor noen kristne er så lidenskapelig opptatt av Jesus. Det er fordi de har forstått hvor høyt Gud elsker dem.  
Skjermbilde 2018-07-19 kl. 17.04.34.png

Luk. 13:34 (ELB)

34 Åh, dere innbyggere i Jerusalem, som dreper profetene og steiner andre som Gud sender til dere med budskapet sitt. Hvor ofte har jeg ikke ønsket å samle dere på samme måte som når en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere lot meg ikke gjøre det. 

Alle er skapt til Gud, men det kan virke som om de fleste ikke er enige i dette. Så mange ønsker bare å leve livet sitt uten Ham. Gud vil gjerne ta alle under sine vinger, men Han tar ingen mot sin vilje. Uansett hvor mange som er motstandere av Gud kommer Han til å passe på de som velger å tro på at de er skapt av Gud og til Gud.  

Matt. 28:20 

20 Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

Lever du livet ditt som om du tilhører Gud?

 
 
 
 
 

ingen kan ta din plass

Ingen kan ta din plass. I går leste du at Gud skapte deg som en gave til deg selv. Visste du at du også er en gave til din familie, vennekrets, skole og arbeidsplass? 

Apg. 20:28 (ELB)

28 Pass nå nøye på hvordan dere selv lever, og ta godt være på de menneskene som Guds Hellige Ånd har satt dere til ledere for. Vær gjetere for Guds menighet, den flokken som han har kjøpt med sin egen Sønns blod. 

Gud gav Jesus til deg slik at du kan gi deg selv til menneskene i din verden. Tenk at Gud som kunne gjort alt selv, heller stoler på deg til å ta vare på skaperverket, selv om Han om alle feil du kommer til å gjøre.  

2.Kor. 5:19-20 (ELB)

19 Ja, ved det som Kristus gjorde, tilga Gud menneskene deres synder og forsonet hele menneskeheten med seg selv. Dette budskapet om forsoning har han gitt meg i oppdrag å spre til andre. 

20 Jeg er altså en ambassadør for Kristus, og Gud appellerer til menneskene gjennom meg. Som en høytaler for Kristus roper jeg til alle: ”Aksepter Guds tilbud og bli venner med han.” 

Skjermbilde 2018-07-20 kl. 18.32.38.png
Tenk at Gud snakker til mennesker gjennom det du sier og gjør! Derfor har livet ditt mening, også på kjedelige mandager. Kanskje tenker du at dette livet er for noen andre, da tenker du i såfall feil. Gud trenger akkurat deg, fordi du har en unik personlighet, unike gaver og unike livserfaringer. 

Rom. 12:4-6 (ELB)

4 Det finnes mange lemmer på kroppen. De forskjellige kroppsdelene er alle verdifulle, etter som hvert lem har sin spesielle funksjon. 

5 På samme måten er det med oss som lever i Kristus. Sammen utgjør vi en felles kropp, selv om vi også er mange. De forskjellige lemmene er til for å hjelpe hverandre.

6 Gud har i sin godhet gitt hver og en av oss sine evner for å utføre definerte oppgaver. 

Hvem ønsker du å være? 

 
 
 
 

du er verdt alt 

Selv om du er knøttliten i forhold til Gud, ofret Han sin egen sønn slik at du kan få leve evig sammen med Han. I dag skal du få lese en historie som viser hvor mye et menneske er verdt for Jesus. 

Luk. 8:22-24 (ELB) 

22 En dag sa Jesus til disiplene: ”Kom, så drar vi over til andre siden av Genesaretsjøen.” De steg i båten og ga seg av sted. Under overfarten la Jesus seg ned i båten og sovnet.

23 Plutselig feide voldsomme stormkast ned fra høydedragene over sjøen. Båten begynte å bli fylt av vann, slik at de virkelig var ille ute. 

24 Da gikk disiplene fram og vekket ham og begynte å rope: ”Herre, Herre, vi synker!” Da Jesus våknet, ga han befaling om at vinden og bølgene skulle roe seg, og det ble blikk stille! 

Jesus reiser gjennom en storm for å komme til den andre siden av Genesaretsjøen. Det må jo bety at det som venter Han på den andre siden må være kjempeviktig. 

Luk. 8:27-29, 32-33, 37 (ELB) 

 27 En mann fra byen der kom mot Jesus da han steg ut av båten. Han hadde lenge vært besatt av onde ånder og levde hjemløs og naken blant gravhulene.

28 Så snart han fikk se Jesus, begynte han å skrike og kastet seg ned for ham og ropte høyt: ”Gå fra meg, Jesus, du som er den høyeste Guds sønn! Jeg ber deg, du må ikke plage meg!” 

29 For Jesus hadde nettopp gitt befaling om at den onde ånden skulle fare ut av mannen. Den onde ånden hadde hatt mannen i sin makt i lang tid. Familie og venner hadde forsøkt å binde ham med kjettinger, satte lenker på føttene og forsøkt å låse ham inne. Han hadde slitt seg løs fra alt og blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånden. 

32 Samtidig som dette skjedde, gikk det en stor flokk griser og rotet etter mat på fjellet over sjøen. De onde åndene ba Jesus om å få fare inn i grisene, og Jesus tillot dem å gjøre det. 

33 Da forlot de onde åndene mannen og for inn i grisene. Hele griseflokken rutsjet utfor fjellskrenten og ned i sjøen og druknet.  

37 Men det som skjedde, hadde skremt opp innbyggerne i Gerasenerlandet, og de ba at Jesus måtte forlate deres distrikt. Derfor steg han i båten og dro tilbake til den andre siden av sjøen igjen. 

Skjermbilde 2018-07-22 kl. 22.07.36.png
Jesus hadde bare tre år der han gjorde mirakler på jorden, likevel tok han seg tiden og bryet til å reise til en annen plass for å sette fri en mann. Han reiste gjennom stormen for en mann, og fikk en hel landsby mot seg for en mann, og denne mannen kunne ikke gi Jesus noe tilbake. 

Hva har Jesus gjort for deg?

 
 
 
 

gud har allerede valgt deg

Kanskje vurderer du hvor mye du vil ha med Gud å gjøre? Faktumet er at før du ble nysgjerrig på hvem Han er, skapte Han deg fordi Han er nysgjerrig på hvem du er. Før du begynte å tenke over om du ønsker å velge Gud eller ikke, har Han valgt deg. 

Ef. 1:4-5 (ELB)

4 Allerede før verden ble skapt, hadde Gud i sin kjærlighet bestemt at den som lever i fellesskap med hans Sønn, skal få tilhøre ham og en dag stige fram for Gud uten skyld. 

5 Hele tiden var planen at vi skulle bli hans barn gjennom det Jesus Kristus gjorde for oss. Ja, dette var hans vilje, og han gledet seg til dagen det skulle skje! 

Gud lar deg velge som du vil, men du er skapt for å være Hans barn. Mange ser på Gud som et mystisk objekt som det ikke går an å bli kjent med, men Jesus sier at Gud allerede har vist oss alt vi trenger å vite om Han. Nettopp fordi Jesus er Gud.  

Joh. 15:14-15 (ELB)

14 Dere er vennene mine dersom dere gjør det jeg befaler dere. 

15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener får ikke greie på det herren hans tenker å gjøre. Fra og med nå av er dere vennene mine, for jeg har sagt dere alt som min Far i himmelen har latt meg få vite.

Skjermbilde 2018-07-30 kl. 17.15.53.png
Du kan ikke velge Gud, Han velger deg. Du kan ikke finne Gud, Han har allerede funnet deg. 

Joh. 15:16 (ELB)

16 Dere har ikke valgt å følge meg, men det er jeg som har valgt ut dere til en unik oppgave. Dere skal gå ut i verden og bære frukt som blir stående for evig. Da vil Far i himmelen gi dere alt dere ber ham om fordi dere tilhører meg.  

Lever du livet som et mysterium du må finne ut av, eller lever du livet ut i fra at de store spørsmålene allerede er funnet ut av i Bibelen? 

 

 
 
 
 

Du er velsignet

Når Gud velsigner oss, handler det om at Han gir oss sin livskraft og godhet. Jeg vet ikke hvor fornøyd eller misfornøyd du er med livet, men dersom du tror på Gud og er opptatt av de tingene Han er opptatt av, er du velsignet uansett hvilken situasjon du er i. 

5.Mos. 28:3

3 Velsignet er du i byen og velsignet ute på marken! 

Vi er ofte veldig opptatt av hvor vi er i livet akkurat nå og hvor vi vil hen. Vi legger planer for hvordan vi får mest ut av livet. Bibelen lærer oss at det ikke handler om hvor vi er, men hvem vi er og hva vi velger å basere livet vårt på. 

Sal. 1:1-3 (NIV)

1 Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, 2 but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night.

3 That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither — whatever they do prospers. 

 

Skjermbilde 2018-07-23 kl. 21.48.40.png

2.Kor. 9:8 (ELB)

8 Gud har makt til å gi dere alt det dere trenger og enda noe til, slik at dere alltid med glede kan gi store gaver til alle som trenger hjelp. 

Gud velsigner deg ikke for å være en samler, men for å være en kanal som får av Gud, og gir videre. Ekte lykke kommer når du befinner deg i denne situasjonen.  

Matt. 5:6-9 (ELB) 

6 Lykkelige er de som sulter og tørster etter å gjøre Guds vilje, for de skal bli mettet.

7 Lykkelige er de som viser medfølelse, for de skal få medfølelse fra Gud.

8 Lykkelige er de som av hele sitt hjerte leter etter Gud, for de skal få se ham.

9 Lykkelige er de som aktivt strever etter fred, for de skal bli kalt Guds barn. 

Hva har Gud gjort i ditt liv i det siste?