hva er jesu budskap?

Milliarder av mennesker har valgt å vie livet sitt til en mann som levde for 2000 år siden, da de tror at denne personen faktisk er Guds sønn som kom for å frelse hver enkelt som tror på Han. I denne planen vil du gjennom videoer og bibeltekster få innblikk i hva Jesus sa og gjorde, et budskap som handler om ditt liv nå, og evigheten som ligger foran deg.  

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13