Gud vil det beste for deg

5.Mos. 21:23

23 ”Du skal ikke gjøre urent det landet som Herren din Gud vil gi deg i eie.”  

Mange tenker at Gud holder gode ting tilbake fra oss. Det er ikke sant! Gud vil gi deg alt det du trenger, akkurat som Han ville gi israelittene et land. 

1.Kor. 2:9 (ELB)

Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det ingen mennesker kunne forestille seg, det har Gud forberedt til dem som elsker ham.

Du trenger tre ting for å få gavene Gud har forberedt for deg.
1. Gud har forberedt noe fantastisk for deg, men du kan ikke få det uten tro.  

Heb. 11:1 (ELB)

1 Å tro på Gud betyr at vi stoler på at han en dag vil innfri håpet vårt og frelse oss for evig. Vår tro gjør oss overbevist om en virkelighet som vi ennå ikke kan se.

2. Uten Den Hellige Ånd klarer du ikke å se det som Gud har for deg.

1.Kor. 2:12 (ELB)

12 Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet.

3. Først når du er lydig mot Jesus sin undervisning, mister synden sin makt over deg slik at du kan leve et liv som ærer Gud.

Rom. 6:17, 11 (ELB) 

17 Jeg takker Gud for dere! Dere som en gang var slaver under synden, valgte av et helt hjerte å være lydig mot den undervisningen om Jesus som dere har fått høre. 

11 Gjennom fellesskapet med Jesus Kristus er dere døde i forhold til synden og kan nå leve for å ære Gud.

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 10.02.42.png

Har du tro til å se det som enda ikke er synlig? 

Har du en relasjon med Den Hellige Ånd? 

Har du Jesus som Herre i livet ditt, og er lydig mot det Han sier?