Gud gir Moses de 10 bud

2.Mos. 20:1-20

1 Gud talte alle disse ordene:

  2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.     

 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.   

  4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  

5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 

 6 men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.    

  7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.
     8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 

 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine.

 11 For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. 

 12 Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 

  13 Du skal ikke slå i hjel. 

 14 Du skal ikke bryte ekteskapet.  

 15 Du skal ikke stjele.   

 16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.   

  17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.    

18 Hele folket var vitne til tordenbrakene og lynglimtene, lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte.

 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø.» 

20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham så dere ikke synder.»  

Hvorfor tror du det er så viktig for Gud at vi er lydige mot Hans ord?