gud er god - også i det gamle testamentet

Denne planen er til for at du skal slippe å være redd for alle grusomme vers i det gamle testamentet som ateister elsker å sitere. Det gamle testamentet er superviktig for å forstå hvem Gud er og hvorfor vi trenger Han. Her er noen nøkler du trenger for å forstå det gamle testamentet, og kunne se at det er fullt av kjærlighet, håp og Guds nåde.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6