forventer gud at vi skal tro på en så vanskelig bok? 

Hvis Gud finnes, hvorfor gav Han oss ikke en bedre bok enn Bibelen? Dette spørsmålet har du nok både hørt og tenkt over selv. Grunnen til at det gamle testamentet er vanskelig er ikke fordi Gud vil forvirre oss, men fordi vi leser det feil. Her er tre ting du trenger å forstå om det gamle testamentet: 

1.Kor. 10:11 

11 Det som hendte med Israels folk, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss.  

1. Det gamle testamentet er fullt av menneskers synd og feiltagelser fordi Gud vil rettlede oss. Gud rettferdiggjør ikke de grusomme tingene menneskene gjorde mot hverandre på den tiden. De står i Bibelen for at vi kan lære av dem. Når vi leser det gamle testamentet, må vi skille det mennesker sier og gjør, fra det Gud sier og gjør. Det gamle testamentet viser oss Gud i møte med gudløse samfunn. 

Jes. 60:2-3

2 Se, mørke dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over Jerusalem går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg.

3 Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang. 

2. Det gamle testamentet handler om at hele verden skal se Guds storhet gjennom Guds folk, Israel. I det gamle testamentet velsigner Gud de som følger Han, og straffer de som ikke følger Han. Slik blir det synlig for alle mennesker at Israels Gud er Gud. 

1.Mos. 3:3-6

3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» 

4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! 

5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 

6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. 

3. Vi må gå til begynnelsen for å forstå hvorfor verden har blitt som den har blitt. Gud skapte ikke ondskap, helvete, sykdom eller synd, men Han skapte fri vilje. Mennesket valgte å gå vekk fra Gud, og når du går vekk fra det som er selve kjærligheten, får du likegyldighet, egoisme og hat. Da Adam og Eva spiste av frukten ble de som Gud og kunne kjenne både godt og ondt. Derfor er det gamle testamentet en historie om mennesker som velger å følge det gode, og mennesker som velger å følge det onde. 
Her er en bra artikkel hvis du lurer på hvorfor du må bli straffet for synden Adam og Eva gjorde: https://www.gotquestions.org/I-did-not-eat-the-fruit.html 
 
 
 
 

Er gud en maniac?

For oss høres det helt grusomt ut at Gud i det gamle testamentet jevner byer med jorden, og ber israelittene utrydde onde folkeslag. Historien om byene Sodoma og Gomorra kan hjelpe oss med å forstå hvorfor Han må gjøre det. 

1.Mos. 13:13

13 Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.

1.Mos 18:20-21

20 Og Herren sa: «Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. 

21 Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det.» 

1. Gud bryr seg. Han forlot ikke jorden den dagen menneskene forlot Han. Han hører klageropet fra Sodoma og Gomorra, og blir sint fordi Han elsker mennesket, og dermed hater å se hvordan synd ødelegger oss.
2. Det går nesten 20 år mellom disse to versene. Gud gir mennesker lang tid på å vende seg om fra syndene sine.
3. Gud presiserer at Han må ned å sjekke om det faktisk er så ille i Sodoma og Gomorra som det ser ut til. Gud er ikke ustabil som oss mennesker.  

1.Mos 18:23-33 

Abraham gikk nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort?

Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der?  Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige!

Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg! Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er?» 

Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.»

Til det svarte Abraham: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, jeg som er støv og aske. Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?»

Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner førtifem der.» 

Abraham sa: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje finnes det tjue der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tjues skyld.» 

Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til! Kanskje finnes det ti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.» 

Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han. Og Abraham vendte hjem.”  

Gud tilintetgjør ikke en by hvor det er mennesker som søker Gud om tilgivelse. Et minste lille tegn til at mennesker vil omvende seg, er nok til at Gud sparer byene. Tenk at Abrahams bønn får Gud til å vise nåde. Tenk at Gud som egentlig kan gjøre som Han vil, har gjort seg avhengig av vår bønn.

Hva hadde du gjort dersom du var Gud i denne situasjonen? 

 
 
 
 

gud hater ondskap

Fra i går husker du kanskje at Gud lovet Abraham å spare Sodoma og Gomorra dersom Han kunne finne ti mennesker som ikke levde i ondskapen som preget disse byene. Hva skjedde egentlig med Sodoma og Gomorra tilslutt?

1.Mos. 19:29

29 Den gangen Gud ødela byene på sletten, husket han på Abraham. Gud hentet Lot rett ut av ødeleggelsene som han sendte over de byene Lot hadde bodd i. 

Abrahams frimodige bønn redder ikke Sodoma og Gomorra for det var bare en rettferdig familie der, men Abrahams bønn redder familien til Lot. Våre bønner for medmennesker forandrer deres skjebne. Det er stort å tenke på, men hvorfor måtte Gud ødelegge disse byene? Fantes det ingen bedre løsning enn det?

Esek. 16:49-50

49 Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. 

50 Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort. 

Menneskene i Sodoma og Gomorra brukte sin rikdom til å leve i luksus i stedet for å hjelpe de fattige. De var stolte og brydde seg bare om seg selv. De hadde sex med hvem de ville og fulgte sine egne lyster. For å forhindre framtidige generasjoner å vokse opp i et samfunn som bare blir mer og mer gudløst tilintetgjør Gud begge byene. Forferdelig, tenker du kanskje, men dette var eneste måten å redde barna fra å bli som sine foreldre, egoistiske og gudløse. Bibelen lærer oss at barn som ikke vet forskjell på rett og galt kommer til himmelen (5.Mos. 1:39, Jes. 7:16, 2.Sam. 12:19-23, Matt. 18:1-5). Dermed var eneste måten å redde den nye generasjonen på, å drepe den sammen med den eldre generasjonen. Gud hater ondskap like mye i dag som Han gjorde i det gamle testamentet, men Han har overlatt dommen til Jesus slik at alle som tror på Han skal bli reddet.

Joh. 3:17-18

17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds eneste sønn. 

Hva er mest kjærlighet; å ikke bry seg om ondskap, eller å rive ondskap opp med roten? 

 

 
 
 
 

hvorfor er gud så streng i det gamle testamentet?

Historiene i det gamle testamentet er fra en helt annen tid enn vår tid. Dette var en tid hvor Guds mirakler var synlige og spektakulære. Han delte Rødehavet i to, gav israelittene seire over hærer som var 100 ganger større enn dem, profetene vekket opp døde til liv og Gud viste seg gjennom overnaturlig ild flere ganger. Når du har så synlige beviser er det ganske big deal å ikke være lydig mot Gud. Derfor ble de straffet hardere enn vi blir i dag. 

3.Mos. 11:45

45 For jeg er Herren som førte dere opp fra Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

Mange tenker at Gud gjør livet vanskelig og kjipt for oss ved å tre over oss eldgamle regler og bud, men motivasjonen til Gud er å få være vår Gud. Nettopp derfor har hvordan vi behandler oss selv og andre mennesker mye å si. Gud er hellig og perfekt. Han skapte verden hellig og perfekt. Når vi tråkker ned oss selv og andre mennesker tar vi avstand fra Gud, siden Gud identifiserer seg med hver og en Han har skapt. Det gamle testamentets fokus på bud og regler er for å lære mennesket å leve slik Gud hadde tenkt at vi skulle leve. I det nye testamentet oppfyller Jesus alle budene, og viser oss et levende eksempel på hvem Gud er og hvordan livet skal leves.

Matt. 5:17 (ELB)

17 Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve det Gud har sagt i Moseloven og profetene. Nei, jeg har kommet for å oppfylle det og gjøre det til virkelighet.

Skjermbilde 2018-05-23 kl. 12.34.43.png

Rom. 3:20 (ELB)

20 Ingen kan noen gang stå skyldfri innfor Gud gjennom det å holde alt som står i loven. Nei, loven kan bare få oss til å innse at vi er syndere. 

Lovene er i Bibelen og i våre hjerter for at vi skal innse at vi ikke strekker til, og derfor trenger Gud. Israelittene måtte ofre dyr for å bli gode nok for Gud. Jesus gjør oss gode nok for Gud. 

Rom. 3:23-26 (ELB)

23 Alle har syndet og mistet fellesskapet med Gud, han som kan frelse oss. 

24 Men nå har han gitt oss en mulighet som vi ikke fortjener. Han har vist oss nåde og latt oss bli skyldfri innfor ham gjennom å la Jesus Kristus kjøpe oss fri fra vårt slaveri under synden. 

25-26 Gud lot Jesus ofre sitt blod, og han tok straffen for syndene våre på seg for at alle som tror, skal få tilgivelse. Gud ville gjennom dette vise hvor fullkommen god og rettferdig han er. I sin store tålmodighet lot han straffen vente for de syndene som menneskene gjorde for lenge siden. 

Trenger du en frelser i livet ditt? 

 

 

 
 
 
 

slaveri og kvinnesyn

Kanskje gir det mer mening for deg at Gud straffer synd og ondskap etter å ha lest denne planen. Hva da med slaveriet og det undertrykkende kvinnesynet vi finner i det gamle testamentet? 

2.Mos. 21:2

2 Når du kjøper en hebraisk slave, skal han arbeide i seks år. Men i det sjuende året skal han få sin frihet uten å betale for det.

Slaveri i Bibelen var noe annet enn slavehandelen mellom Afrika, Amerika og Europa, og det moderne slaveriet. En slave var en arbeider som hadde en kontrakt på seks år, så kunne han gå fri. Slaveri motvirket fattigdom og kriminalitet. Man kunne nedbetale gjelden sin ved å jobbe som slave for en familie (2.Kong. 4:1). En tyv kunne gjøre opp for seg ved å jobbe som slave (2.Mos. 22:3-4). Slaver ble sett på som et familiemedlem. De som var slaver hos prestene kunne få spise hellig offermat. Det kunne ikke en gang prestens bortgifte datter få spise (3.Mos. 22:11-12). Gud gav slavene rettigheter og regler som skulle beskytte dem (2.Mos. 21). 

3.Mos. 27:3-4

3 En mann som er mellom tjue og seksti år, skal ha en verdi på femti sjekel sølv etter helligdommens vekt. 

4 Er det en kvinne, skal hun ha en verdi på tretti sjekel.  

Disse versene handler ikke om at kvinner er mindre verdt enn menn. De handler om arbeidskraft i et jordbrukssamfunn. Menn kan gjøre hardere arbeid enn kvinner, og var dermed verdsatt høyere i produksjonsverdi. Gud skapte kvinne og mann likeverdige, men en konsekvens av at mennesket gikk bort fra Gud var at menn begynte å behandle kvinner uten respekt. Derfor gir Gud kvinner rettigheter for å beskytte dem. 

2.Mos. 22:22

22 Dere skal ikke plage enker og farløse. 

23 Plager du dem, og de så roper til meg, vil jeg høre ropet deres.  

5.Mos. 22:28-29

28 Om en mann treffer en jente som er jomfru og ikke er lovet bort, og han forgriper seg på henne og ligger med henne, og de blir oppdaget, 29 da skal mannen som lå med jenta, betale hennes far femti sjekel sølv. Hun skal være hans kone fordi han krenket henne, og han får ikke skille seg fra henne så lenge han lever.  

Å ikke kunne skille seg fra sitt offer er en strengere straff for voldtekt enn det vi har i dag. Gud gir ikke menn lov til å gjøre hva de vil med damer. Han sørger for at de som gjør det får store konsekvenser. 
Flere eksempler på hvor stort Gud så på kvinner i det gamle testamentet er dronning Ester som redder jødene, Rut som blir stammor til både kong David og Jesus, Rahab som er en prostituert kvinne som får alle synder tilgitt (Jos. 2:1-11), Deborah som var dommer for hele Israel (Dom. 4), Salomos beskrivelse av en god kone (Ordsp. 31:10-31), Hulda som kom med budskap fra Gud (2.Krøn. 34:14-33) og Miriam som var en av de første profetene (2.Mos. 15:20-21).
 
 
 
 

gud er god - også i det gamle testamentet

Vi har sett på noen av vanskelighetene i det gamle testamentet. Nå er det på tide å se på alt det fantastiske Gud gjør i det gamle testamentet. Det er så trist at mennesker svartmaler det gamle testamentet pga. noen vers de ikke forstår, når disse bøkene egentlig er stappfulle av Guds kjærlighet og godhet. 

3.Mos. 25:28

28 Men får han ikke råd til å kjøpe den tilbake, skal jorden tilhøre kjøperen helt til frigivelsesåret. Men i frigivelsesåret blir den fri, og da kan han vende tilbake til eiendommen sin.

5.Mos. 15:1

1 Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld.

Hvert femtiende år skulle det være frigivelsesår i Israel. Fanger ble satt fri, og alle fikk sin opprinnelige eiendom tilbake. Hvert sjuende år skulle alles gjeld slettes! Slik sørget Gud for at det ikke skulle dannes en fattig underklasse i Israel. 

5.Mos. 15:11

11 Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!

3.Mos. 19:10

10 På vinmarken skal du ikke sanke de druene som blir igjen, eller plukke dem som er falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne.

Guds lover viser Hans hjerte for de som lider. Gud gjorde det til alles ansvar å ta vare på de som ikke har det de trenger. Moselovene var banebrytende i en tid hvor barneofring, incest og dom uten rettsak og vitneforklaringer var vanlig.
Det første Gud gjør etter at mennesket faller, er å love at det skal komme en som skal ramme ondskapen og gjenopprette forholdet mellom Gud og mennesker. Det gamle testamentet handler om Jesus, Guds frelsesplan.

1.Mos. 3:14-15

14 Da sa Herren Gud til slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette.

15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»

Jes. 53:5-6 

5 Men han ble såret for våre lovbrudd,knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.
          
6 Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. 

Dersom du vil ha flere eksempler på Guds godhet i det gamle testamentet kan du lese om hvordan Gud er tålmodig selv om israelittene klager (2.Mos. 17:1-7), hvordan Han aldri gir opp israelittene uansett hvor rebelske de er (Dom. 2:11-19) og hvordan Gud tilgir David for mord og utroskap (2.Sam. 12:1-15 og Sal. 51). Han viser også nåde mot mennesker som ikke er israelitter (Jos. 2:1-14 og Jona 3-4).