gud er din skaper

1.Mos. 1:26-31

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 

27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 

28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 

29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 

30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 

31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.46.45.png

Rom. 1:20 (ELB)

20 Helt siden verden ble skapt har menneskene kunne se Guds grenseløse makt og forstå at han virkelig er Gud. De kan ikke med sitt blotte øye oppdage egenskapene hans, men de kan forstå hvem Gud er gjennom å betrakte alt han har skapt. Derfor finnes det ingen unnskyldning for dem som ikke vil lyde Gud!

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.49.19.png

Jes. 42:5-7 

5 Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der:

6 Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene 7 for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet. 

Dersom du tviler på om Gud i det hele tatt eksisterer, kan du finne gode argumenter for det her: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3gdeV4Rk9EfL-NyraEGXXwSjDNeMaRoX

 
 
 
 

Gud kjenner deg... 

Sal. 139:1-6

1 Herre, du ransaker meg og du vet om jeg sitter eller står, 2 på lang avstand kjenner du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.

4 Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.

6 Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 

Jer. 1:5

5 Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg.

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.56.04.png

Apg. 17:28 (ELB) 

25 Menneskene kan ikke tilfredsstille Gud sine behov, etter som han ikke har noen! Det er jo han selv som lar oss leve og puste, og som fyller alle våre behov. 

26 Han skapte alle folk og riker fra et eneste menneske og spredde dem ut over hele jordens overflate. Han bestemte hvor lenge rikene skulle eksistere og staket ut grensene som skiller dem fra hverandre.

27 Hans hensikt med alt dette var at menneskene skulle lete etter Gud og kanskje finne veien til ham. Men han er ikke langt borte fra noen av oss. 

28 Det er jo i han vi lever og rører oss og eksisterer. 

Hvorfor prøver du å skjule deg for Gud og leve uten Han? Han kjenner deg jo best av alle. 

 

 
 
 
 

...Likevel gav han livet sitt for deg

Rom. 5:6-11 (ELB)

6 Mens vi ennå var hjelpeløse og svake, da kom Kristus. Han innfant seg på det tidspunktet som var i tråd med Guds plan, og døde for alle oss som ikke brydde oss om Gud. 

7 Snaut nok er det vel noen som ville ofre livet sitt selv for et menneske som lever rett? Muligens ville noen ta på seg å dø for en som var god tvers i gjennom. 

8 Men Gud beviste hvor sterkt han elsket oss, ved at Kristus døde for oss, ennå mens vi, var syndere. 

9 Da vi nå har blitt skyldfri innfor Gud ved at Jesus ofret sitt blod for oss, kan vi være helt trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. 

10 Vi var Guds fiender, men ble forsonet med ham gjennom det at Sønnen tok straffen vår da han døde. Derfor kan vi, nå når vi er Guds venner, også være trygge på at Sønnen vil frelse oss fra evig straff, etter som han sto opp fra de døde.

11 Ikke nok med det, vi gleder oss over det fellesskap vi har med Gud allerede nå, et fellesskap som ble mulig gjennom at vår Herre Jesus forsonet oss med Gud og gjorde oss til vennene hans. 

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.51.40.png

Er du venn med Gud? 

 
 
 
 

gud er din far 

Jeg vet ikke hva du tenker om Gud, men Han tenker at du er Hans barn. Jesus forteller oss en historie hvor faren i fortellingen er et bilde på Gud.

Luk. 15:11-24 (ELB)

11 En mann hadde to sønner. 

12 Den yngste sa til faren: ’Jeg vil ha min del av arven nå i stedet for å vente til du dør.’ Faren gikk med på å dele sin eiendom mellom sønnene.

13 Noen dager seinere hadde den yngste sønnen solgt alt han eide, og så ga han seg på vei til et fremmed land. Der levde han et vilt og umoralsk liv og gjorde snart slutt på alle pengene sine. 

14 En alvorlig sultkatastrofe rammet landet, og han begynte å lide nød. 

15 I sin fortvilelse ba han en bonde om å få jobb, og mannen sendte ham ut for å holde vakt over grisene sine. 

16 Til slutt var han så sulten at han bare lengtet etter å få spise av maten til grisene, men ingen ga ham noe.

17 Endelig innså han hvor dum han hadde vært og sa til seg selv: ’Hjemme hos far har de ansatte mat i overflod, og her holder jeg på å sulte i hjel! 

18 Jeg går hjem til far og sier: Far, jeg har syndet både mot Gud og deg. 

19 Jeg er ikke verd å bli kalt din sønn lenger, men la meg i det minste få arbeide som en av dine tjenere.’ 

20 Og så gikk han veien hjem til sin far. Mens sønnen ennå var langt borte, så faren ham og ble fylt av kjærlighet og medfølelse. Han sprang imot sønnen sin og kastet seg om halsen på han og kysset ham.

21 Sønnen utbrøt: ’Far, jeg har syndet både mot Gud og deg. Jeg er ikke lenger verd til å bli kalt din sønn.’

22 Men faren sa til tjenerne: ’Skynd dere! Ta fram mine fineste klær og ha dem på ham. Sett en ring på fingeren hans og sko på føttene! 

23 Hent gjøkalven og slakt den, for nå skal vi spise og ha en kjempefest. 

24 Sønnen min var død, men er blitt levende igjen. Han var tapt, men er kommet tilbake til meg igjen.’ Så begynte festen og gleden.

Rom. 8:14-17 (ELB) 

14 Alle som blir styrt av Guds Ånd, er Guds barn. 

15 Guds Ånd lar ikke livet bli et slaveri under Gud, på den måten at dere på nytt skal være livredde for ham. Nei, Ånden gjør dere til Guds egne barn. Barn som kan rope til Gud: ”Far, min Far.”

16 Guds Ånd hvisker mildt og trygt helt inn i hjerteroten at vi er barna hans. 

17 Dersom vi er Guds barn, skal vi også arve alt det gode som finnes hos ham. Alt han har gitt sin sønn, Jesus Kristus, er nå også vårt. Dersom vi en dag skal dele herligheten med Kristus, må vi også dele lidelsene hans.

Ser du på Gud som din Far? 

 

 
 
 
 

Jesus er gud

Du lurer kanskje på hvorfor Gud ikke viser seg mer? Det er et godt spørsmål, men det har seg slik at Gud allerede har vist seg på jorda. Dersom du ønsker å bli kjent med hvem Gud er kan du lese om hva Jesus sa og gjorde, for Jesus er Gud.

Matt. 1:23 (ELB)

”Lytt! Jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal kalle ham Immanuel, som betyr ’Gud er med oss’.” 

Joh. 1:17-18 (ELB) 

17 Det er ved Jesus Kristus, den lovede kongen, som vi har lært å kjenne Gud og hans kjærlighet og tilgivelse. 

18 Ingen har noen gang sett Gud, men hans eneste Sønn, som selv er Gud og er nær Far i himmelen, han har vist oss hvem han er. 

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.39.47.png

Fil. 2:5-11 (ELB) 

5 Ha den samme innstillingen som Jesus Kristus hadde.

6 Han var i sin natur som Gud, men unngikk at hans likhet med Gud skulle bli et privilegium han kjempet for.

7 Nei, han avsto fra sin makt og herlighet og kom til jorden for å tjene oss som et menneske. Han levde som en av oss.

8 Han gjorde seg ydmyk og var lydig mot Gud. Han var villig å dø, ja, dø på korset.

9 Derfor har Gud opphøyet ham til å bli hersker over hele universet. Han har på nytt gjort ham til Gud.

10 Alle skal tilbe ham, både i himmelen og på jorden og under jorden.

11 Alle skal åpent bekjenne at Jesus Kristus er Herren. Gjennom dette vil Gud, vår Far i himmelen, bli æret.

Tenk at en dag skal alle innse at Jesus er Gud, og tilbe Han. Hva hindrer deg i å tilbe Jesus nå? 

 
 
 
 

Gud er kjærlighet

Gud er kjærlighet og det beviste Han ved å bli menneske, leve sammen med oss og til og med dø for oss. Måten Jesus så på mennesker, er slik Gud ser på deg.

Joh. 8:3-11 (ELB)

3 Mens han snakket, kom de skriftlærde (eksperter på Det gamle testamente) og fariseerne (religiøs gruppe jøder) slepende med en kvinne som hadde blitt tatt på fersk gjerning da hun var utro mot mannen sin, og de stilte henne opp foran Jesus. 

4 De sa: ”Mester, denne kvinnen ble avslørt mens hun var utro mot mannen sin. 

5 Moseloven sier at hun skal bli steinet. Hva sier du?”

6 Det de egentlig var ute etter, var å få ham til å si noe de kunne anklage ham for, men Jesus bøyde seg bare ned og skrev i sanden med fingeren. 

7 Da de fortsatte med å kreve et svar, så han til slutt opp og sa: ”Dersom dere tenker å steine henne, da vil jeg at den av dere som aldri har syndet, skal kaste den første steinen.” 

8 Så bøyde han seg på nytt ned og fortsatte å skrive i sanden. 

9 Da snek de religiøse lederne seg bort en etter en. De eldste forsvant først. Da det hadde gått en stund, var det bare kvinnen som alene sto igjen foran Jesus.

10 Jesus så opp og sa til henne: ”Hvor tok de som anklager deg veien? Var det ingen som dømte deg?”

11 ”Nei, Herre”, svarte hun. Da sa Jesus: ”Jeg tenker heller ikke å dømme deg. Gå nå, men synd ikke mer. 

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 16.37.58.png

1.Joh. 4:16-19 (ELB)

16 Vi vet hvor mye Gud elsker oss, og vi stoler på hans kjærlighet. Gud er kjærlighet, og den som lever i denne kjærligheten fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud bor i han. 

17 Når vi lever i fellesskap med Gud, blir vi fylt av hans kjærlighet. Derfor trenger vi ikke være redde for å møte ham på dommens dag, for vi lever på samme måten som Jesus levde her i verden.

18 Kjærlighet og redsel hører ikke sammen. Den virkelige kjærligheten driver all redsel bort. Redselen hører sammen med tanken på straff. Den som fortsatt er redd er ikke oppfylt med Guds kjærlighet. 

19 Vi elsker fordi han elsket oss. 

Prøver du å hente fram kjærlighet fra deg selv, eller lever du i kjærligheten Gud har gitt deg?  

 
 
 
 

Gud er ånd 

Visste du at Gud er tilstede på jorden - i alle som tror på Han? Jesus kom ikke bare til jorden for å ta bort vår synd, men for å lage rom i hjertene våre hvor Gud kan være. 

Joh. 14:16-18 og 26 (ELB)

16 Jesus sa: "Jeg skal be min Far i himmelen om å sende dere en annen Hjelper, en som for alltid skal være hos dere. 

17 Dette er Guds egen Ånd som forklarer sannheten om ham. De som ikke tror på Gud, kan ikke ta imot ham, for de ser han ikke og kjenner han heller ikke. Men dere kjenner ham, etter som han er hos dere nå og kommer til å være i dere. 

18 Nei, jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn, men jeg vil komme til dere. 

26 Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt som jeg har lært dere." 

1.Kor. 2:9-12 (ELB)

9 ”Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det ingen mennesker kunne forestille seg, det har Gud forberedt til dem som elsker ham.”

10 Gud har ved sin Ånd vist oss alt dette som han har forberedt. Guds Ånd vet alt om Gud og kjenner til alle planene hans. 

11 Guds Ånd er den eneste som virkelig kjenner til Guds innerste tanker, akkurat som bare Ånden hos mennesket kjenner til menneskets innerste tanker. 

12 Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet. 

2.Tim. 1:7 (ELB)

7 Den Ånd Gud har gitt oss, gjør oss ikke redde og forsiktige, men fyller oss med kraft, kjærlighet og selvbeherskelse

Den Hellige Ånd er vår hjelper. Han åpenbarer Gud for oss, ber til Gud for oss og fyller oss med kraft. Alle som tror på Jesus har fått tilgang til Den hellige ånd (Gal. 3:14). Har du invitert Han inn i ditt liv? Hvis ikke - spør en kristen leder om han kan be for deg om at du skal få oppleve Den Hellige Ånd (Apg. 8:15).

 
 
 
 

Gud er til å stole på

Dersom Bibelen er sann er livet evig og Gud større enn alle våre problemer, men kan vi faktisk stole på Gud? Nå skal vi se at det Jesus sa, faktisk ble til virkelighet.  

Matt. 24:35 (ELB)

35 Himmelen og jorden skal forsvinne, men mine ord skal bli til evig tid. 

Jesus hadde bare en liten gruppe etterfølgere og det var ingen effektiv måte å spre sitt budskap på denne tida. Likevel påstår Jesus at Hans ord aldri skal ta slutt. 2000 år senere har flere milliarder fått sine liv forvandlet av Hans ord og Bibelen er verdens desidert mest solgte og stjålne bok. 

Luk. 21:5-6 og 20 (ELB)

5 Noen av disiplene begynte nå å snakke om templet med alle sine vakre steiner og kostbare gaver som folket hadde gitt.

6 Jesus sa: ”Det drøyer ikke lenge før alt det dere her ser, skal bli jevnet med jorden, stein skal ikke bli tilbake på stein.” 

20 Den dagen dere ser Jerusalem omringet av armeer, da vet dere at ødeleggelsen av byen er nær. 

I år 70 e. Kr. ødelegger keiser Titus tempelet i Jerusalem. Klagemuren vi ser i dag var ikke en del av det opprinnelige tempelet, men en støttemur til tempelområdet. Jesus fikk derfor både rett i at tempelet skulle ødelegges, at ingen stein fra tempelet skulle være igjen og at dette skulle skje i hans generasjon!  

Esekiel 37:21-22

21 Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. 

22 Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folkeslag og ikke mer være delt i to kongeriker. 

Denne profetien er imponerende fordi disse ordene ble ikke oppfylt før i 1948, da jødene fikk tilbake landet sitt etter nesten 2000 år uten. Jøder fra hele verden reiste tilbake til sitt eget land som det står i disse versene. Det Gud sier, det skjer. Da kan vi også stole på at Jesus en dag skal komme tilbake for å fjerne alt det onde. 

Joh. 5:24-25 (ELB)

24 Jeg forsikrer dere at den som hører budskapet mitt og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til å bli dømt for syndene sine, men har allerede gått over fra døden til det evige livet. 

25 Ja, jeg forsikrer dere at det kommer en dag, ja den er faktisk allerede her og nå, da de døde skal høre Guds sønns stemme. De som hører den, skal få liv.

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 15.42.11.png

Hva hindrer deg i fra å stole på Gud? 

 
 
 
 

Gud er kraft

Guds kraft skapte alt du ser rundt deg. Guds kraft reiste opp Jesus fra de døde. Hans kraft har helbredet mennesker og gitt nytt liv og nye skjebner til milliarder av mennesker siden tidenes begynnelse.

Matt. 8:23-27 (ELB)

23 Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over sjøen sammen med disiplene. 

24 Plutselig blåste det opp en fryktelig storm med høye bølger som slo inn over båten. Men Jesus sov.

25 Disiplene gikk fram og vekket ham og begynte å rope: ”Herre, hjelp oss! Vi synker!” 

26 Men Jesus svarte: ”Hvorfor er dere redde? Har dere så vanskelig for å tro?” Litt etter reiste han seg opp og snakket med autoritet til vinden og sjøen, og alt ble rolig.

27 Disiplene ble helt forundret. ”Hvem er han”, sa de til hverandre, ”etter som til og med vinden og sjøen er lydige mot ham?”

Ef. 1:17-23 (ELB)

17 Jeg ber at Gud, vår Herre Jesu Kristi mektige og vidunderlige Far i himmelen, skal la sin Ånd gi dere visdom og forstand, slik at dere dag for dag lærer Gud bedre å kjenne. 

18 Jeg ber også at dere skal innse hvilken fantastisk framtid Gud har tilbydd oss. Han har nemlig bestemt at vi som tilhører ham, skal få arve alle de store og herlige rikdommene som finnes hos ham. 

19 Jeg ber om at dere må forstå hvor utrolig sterk den kraften er som han lar virke i oss. Det er den samme mektige kraften 20 som han lot virke i Kristus, da han vakte ham opp fra de døde og satte ham på sin høyre side i himmelen for at han skulle regjere med ham.

21 Kristus regjerer nå over alle myndigheter, makter, krefter og kraftfulle engler. Ja, han står over alle ting som finnes både i denne verden og i den kommende. 

22 Gud har gitt Kristus makt over alle ting.

23 Menigheten er kroppen hans, og gjennom den er Kristus fullt og helt til stede hos menneskene, han som fyller alt i alle i himmelen og på jorden. 

Tror du på en Gud som er større og sterkere enn utfordringene dine?

 
 
 
 

gUD ER FRED 

Israelittene har gått bort fra Gud og de har derfor mistet freden de hadde i Israel. Midjanittene undertrykker israelittene og stjeler all maten de dyrker. 

Dom. 6:11-24

11 Gideon, sønnen til Joasj, holdt på å treske hvete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. 

12 Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham: «Herren er med deg, du djerve kriger.» 

13 Gideon svarte ham: «Hør på meg, herre! Hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt. Men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene.»

14 Herren vendte seg til ham og sa: «Gå og bruk den styrken du har, til å berge Israel ut av hendene på midjanittene! Det er jeg som sender deg!» 

15 Gideon sa til ham: «Hør, Herre! Hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» 

16 Da sa Herren til ham: «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» 

17 Og han sa til ham: «Om jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som snakker med meg. 

18 Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake! Jeg skal hente en offergave og sette den fram for deg.» Han svarte: «Jeg blir her til du kommer tilbake.»

19 Gideon gikk og gjorde i stand et geitekje, så tok han en efa mel og bakte usyret brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen helte han i en krukke. Så bar han det ut under eiketreet og satte det fram for ham. 

20 Da sa Guds engel til ham: «Ta kjøttet og de usyrede brødene, legg det på klippen her og hell suppen over!» Han gjorde det. 

21 Så rakte Herrens engel fram spissen av staven som han hadde i hånden, og rørte ved kjøttet og de usyrede brødene. Da slo ild opp fra berget og fortærte kjøttet og brødet. Og Herrens engel ble borte for øynene på ham. 

22 Da forsto Gideon at det var Herrens engel. Gideon ropte: «Ve meg, min Gud og Herre! Jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt!» 

23 Men Herren sa til ham: «Fred være med deg, vær ikke redd! Du skal ikke dø.» 

24 Så bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det «Herren er fred». 

Joh. 14:27

27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 

Gud er fred og derfor er Han den eneste som kan gi deg fred i alle sesonger av livet.

 
 
 
 

Gud er rettferdig

Gud er rettferdig. Han dømmer rettferdig. Nå skal vi se hvordan Gud reagerer på menneskers ondskap mot hverandre. 

1.Mos. 13:13

13 Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.

1.Mos. 18:20-21

20 Og Herren sa: «Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. 

21 Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det.» 

Gud gir mennesker lang tid på å vende seg bort fra det onde de gjør. Det går nesten 20 år mellom kapittel 13 og 18! 

1.Mos. 18:22-33

22 Så gikk mennene derfra, de tok veien mot Sodoma. Men Abraham ble stående for Herrens ansikt. 

23 Abraham gikk nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? 

24 Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der? 

25 Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige! Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg! Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er?» 

26 Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.»

27 Til det svarte Abraham: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, jeg som er støv og aske. 

28 Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner førtifem der.» 

30 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler! Kanskje finnes det tretti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner tretti der.» 

32 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til! Kanskje finnes det ti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.» 

33 Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han. Og Abraham vendte hjem. 

Gud er rettferdig. Han gir ikke opp jorden bare fordi det er mange onde mennesker her, men Han dømmer det som ødelegger mennesket fordi Han elsker oss. Ingen mennesker er skyldfrie (Rom. 3:23-24), og derfor trenger vi Jesus når vi en dag skal stå foran Gud med livet vi har levd.  

1.Joh. 2:1-2 (ELB)

1 Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. 

2 Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine. 

 
 
 
 

Gud er over vår forståelse 

Jes. 55:6-11

6 Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!

7 Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse.

8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.

9 Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.

10 For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, 11 slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. 

Fil. 4:6-7 (ELB)

6 Ikke vær bekymret for noe som helst, men be til Gud og spør om hjelp. Be til ham om det dere trenger og takk jevnt og trutt. 

7 Da vil Gud gi dere av sin fred, den som går dypere enn vi noen gang kan forstå. Hans fred skal beskytte hjertene og tankene deres, etter som dere lever i fellesskap med Jesus Kristus. 

frame_0_delay-0.01s.jpg
Det er ikke meningen at du skal forstå alt - dersom du hadde du hatt alle svarene hadde du vært Gud selv! Men en dag lover Gud oss at vi skal se Han ansikt til ansikt. 

1.Kor. 13:12 

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

 
 
 
 
 

Gud er tålmodig 

Det gamle testamentet er en historie om mennesker som gang på gang går bort fra Gud fordi de heller vil bestemme selv. Gud har skapt oss for at vi kan være Hans barn. Ingenting gjør Gud mer trist enn når andre ting blir viktigere for oss enn Han som har gitt oss alt. Likevel ser vi at Han fortsetter å gi menneskeheten nye sjanser gang på gang. 

6 Igjen gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene, de dyrket gudene til folkene i Aram, Sidon og Moab, og de dyrket ammonittenes og filisternes guder. De forlot Herren, de tjente ikke ham. Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han ga dem i hendene på filisterne og ammonittene. 

8 Dette året knuste de israelittene. I atten år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. 

9 Ammonittene satte også over Jordan og gikk til krig mot Juda, Benjamin og Efraims hus. Og israelittene kom i stor nød.

10 Da ropte israelittene til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg. Vi har vendt oss bort fra vår Gud og dyrket Baal-gudene.» 

11 Herren sa til israelittene: «Har jeg ikke frelst dere fra egypterne, amorittene, ammonittene og filisterne? 

12 Da sidonerne, amalekittene og midjanittene plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. 

13 Men dere forlot meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke berge dere mer. 

14 Gå og rop til de gudene dere har valgt dere! La dem frelse dere nå i nødens stund.»

15 Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss som du synes er best, bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 16 De fjernet de fremmede gudene som de hadde hos seg, og tjente Herren. Da holdt han ikke ut å se på Israels nød. 

2.Pet. 3:8-9 (ELB)

8 Ikke glem, kjære venner, at for Gud er en dag som 1 000 år, og 1 000 år som en dag.

9 Det er ikke slik som mange tror, at han er forsinket med å innfri løftet om at Herren Jesus skal komme igjen. Nei, sannheten er at han venter for deres skyld, etter som han vil at alle mennesker skal få tid til å vende om til ham så ingen går evig fortapt. 

Gud er tålmodig med deg. Han kjenner deg og vet at du trenger tid til å vokse inn i potensialet Han har lagt ned i deg. 

 
 
 
 

Gud er hellig... 

Gud er hellig. Han er perfekt, uten feil. Selv om jorda vi lever på ikke er det, så finnes det en perfekt verden vi enda ikke ser. 

Åp. 21:1-4, 22-27 (ELB)

1 Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. 

2 Jeg så Guds by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud. Den var pyntet som en brud som er klar til å møte sin brudgom.

3 Jeg hørte en kraftig stemme fra tronen si: ”Se, nå har Gud tatt bolig blant menneskene! Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk, ja, Gud selv skal være hos dem.

4 Han skal tørke hver tåre av øynene deres, og døden skal ikke eksistere mer. Det skal ikke lenger forekomme noen sorg eller gråt eller pine. Alt det som før var, er nå borte.”

22 Jeg så ikke noe tempel i byen. Herren Gud, han som har all makt, er selv tempel i byen, han og Lammet (Jesus). 

Vi ble skapt hellige, men gikk bort fra Gud. Derfor lever vi på jorden, mens Gud lever i himmelen. Gud ønsker å være med oss, men vi tåler rett og slett ikke Hans perfekte nærvær.  
Skjermbilde 2018-05-21 kl. 16.01.56.png

2.Mos. 3:1-6

1 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, presten i Midjan. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 

2 Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. 

3 Og Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» 

4 Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.» 

5 Og Gud sa: «Kom ikke nærmere! Ta skoene av føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.» 

6 Så sa han: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud.

Heldigvis slutter det ikke her - vi skal se i morgen at Gud har ordnet en vei mellom uperfekte mennesker og en perfekt Gud. 
 
 
 
 

Derfor gjør han deg hellig 

Mange lurer på hvorfor Gud ikke lever sammen med oss her på jorda. Sannheten er at vi ikke hadde tålt det. Ingenting uperfekt klarer å være der Gud er. Til og med Jesus ble forlatt av Gud da Han tok på seg alle verdens synder på korset (Matt. 27:46). Når du forstår at Jesus døde for at du kan bli venn med Gud, blir du hellig og kan oppleve en perfekt Gud i en uperfekt verden. 

Heb. 7:26-27 (ELB)

26 Jesus er en slik øversteprest som vi virkelig trengte. En som er hellig og uten skyld og aldri har gjort noe galt. Derfor er han også skilt fra verdens onde mennesker og har blitt tatt opp til Gud i himmelen. 

27 Han ligner ikke de andre øversteprestene som hver dag må ofre til Gud. Først for å få tilgivelse for sine egne synder, så for at folket skal få tilgivelse for sine. (Slik fikk mennesker tilgivelse for sine synder før Jesus kom). Nei, Jesus ofret seg selv på korset en gang for alle, for at vi skal få tilgivelse for syndene. 

Fra den dagen vi begynner å tro på at Jesus har frelst oss - er vi venner med Gud (Heb. 10:10, Rom. 5:1). Du trenger ikke å fikse på livet ditt for å fortjene dette vennskapet, men Gud ber deg om å fortsette og være hellig fordi Han er hellig. 

1.Pet. 1:14-19 (ELB)

14 Vær lydige mot Gud, etter som dere er hans barn. La dere ikke lenger bli drevet av det onde begjæret som styrte dere før dere lærte Jesus å kjenne. 

15 Lev fullt og helt for Gud og hold dere rene fra synd. Han som innbød dere for å tilhøre ham, er ren og hellig

16 Han har selv sagt i Skriften: ”Dere skal være hellige for jeg er hellig.

17 Husk på når dere ber, at han som dere kaller Far i himmelen, en dag vil dømme alle mennesker. Han gjør ingen forskjell på personer. Alle skal bli dømt etter det de har gjort. Vis derfor respekt for Gud og vær lydig mot ham i den korte tiden dere lever her på jorden.

18 Dere vet selv hvor mye det kostet Gud å kjøpe dere fri fra det meningsløse livet både dere og forfedrene deres levde. Løsepengene besto ikke av sølv eller gull, som bare er materielle verdier som snart vil forsvinne. 

19 Nei, dere ble kjøpt fri gjennom Jesu Kristi kostbare blod. Kristus, som aldri hadde syndet, var Guds feilfrie lam som ble ofret for å ta straffen for syndene. 

Å bli mer lik Gud er ikke noe du må få til, men en livslang prossess - det er selve meningen med livet. Du blir ikke hellig ved å prøve hardt, men ved å bruke tid sammen med Gud i Bibelen og bønn slik at Han får påvirke deg. 
Skjermbilde 2018-05-21 kl. 16.24.43.png

Fil. 2:13 (ELB) 

13 Det er Gud som påvirker viljen deres og gir dere kraft til å gjøre det han vil.