fem dager med 1.Kong.17

Fem dager i det samme kapittelet, det må være kjedelig! I denne planen skal du se hvor mye visdom og åpenbaring du kan få fra bare et kapittel i Bibelen når du leser det i lys av alt du vet fra før av om Gud og det kristne livet. Når du leser din Bibel må du huske at det spesifikke kapittelet du leser, bare er en liten del av en stor sammenheng. Derfor er det så givende å sammenligne ulike skriftsteder fra både NT og GT. 

Uke 1