Hvem er din GUD?

Tror du på Jesus, eller har du enda ikke fattet greiene med å ha en relasjon med Gud? Uansett om du tilhører den første eller andre kategorien er sannsynligheten stor for at dine egne tradisjoner og tankesett står i veien for at du skal få den fulle opplevelsen av livet med Jesus. 

1.Kong. 17:2-6 

2 Da kom Herrens ord til Elia: 3 «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Kerit, øst for Jordan! 

4 Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» 

5 Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit, øst for Jordan, og slo seg ned der. 

6 Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken. 

Det er hungersnød i Israel og vi ser her hvordan Gud lærer Elia opp til å stole på Han. Det som er interessant er at ravnen ble sett på som et urent dyr av israelittene. Her måtte Elia ta i mot mat fra et dyr han var lært opp til å avsky. Det er som om du ble bedt om å spise mat fra søpla. Gud utfordrer våre vaner, kultur og tradisjoner. Han er så mye større enn dem, derfor vil Han ikke at vi skal begrense Han av vår egen lille verden. 
Skjermbilde 2018-05-23 kl. 20.00.20.png

Mark. 3:1-5 

1 Han gikk igjen inn i synagogen. Der var det en mann med en hånd som var visnet. 

2 Og de holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten (hviledagen), så de kunne reise anklage mot ham. 

3 Men han sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg og kom fram!» 

4 Så spurte han dem: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde. 

5 Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen. 

De fleste israelittene forstod ikke at Jesus er Gud fordi de var for inngrodd i sine egne tradisjoner. Religiøse ritualer og leveregler ble viktigere enn å tilbe Gud og bry seg om de som lider.  

Hvilke vaner er viktigere for deg enn å elske Gud og mennesker?

 
 
 
 

hvorfor gir du meg ikke det jeg trenger?

I går leste du om Gud som tar vare på Elia når det ikke er mat og drikke og finne. Det som skjer etterpå er noe vi alle opplever i livet.  

1.Kong. 17:7 

7 Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. 

Det var Gud som ledet Elia til denne bekken og lovet å sørge for Han, men bekken tørker bort. Har du opplevd det samme? Gud leder deg til en god plass i livet, men plutselig forsvinner Han bare og gir deg ikke lenger det du vil ha. Vil du vite hvorfor? 
Visste du at det er like mange stjerner i universet som det er sandkorn på jorda? Å reise fra en stjerne til nærmeste andre stjerne tar 250.000 år hvis du reiser med en spaceshuttle i hastigheten 8 km/s! Tror du ikke Skaperen som er enda større enn dette enorme universet, har litt bedre forutsetning enn deg til å vite hva som er det beste for deg? 
frame_0_delay-0.01s.jpg
Hvis Gud vil det beste for oss, hvorfor føles Han så langt borte?

Sal. 22:2-6 

2 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?

3 Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke, jeg roper om natten og får ikke ro.

4 Men du er Den hellige, som troner over Israels lovsang.

5 Til deg satte fedrene sin lit, de stolte på deg, og du fridde dem ut.

6 De ropte til deg og ble reddet, de stolte på deg og ble ikke til skamme. 

David elsket Gud over alt annet. Han stolte på Gud gjennom alt. Likevel følte David at Gud sviktet han. Du kommer også til å bli skuffet over Gud. Da trenger du å gjøre som David gjør i denne salmen. Han klager til Gud, men han slutter ikke bønnen i bitterhet. Etter klagingen minner David seg selv på at Gud er størst, og at Han ikke sviktet i fortiden. Du trenger å minne deg selv på hva Gud har gjort for deg og hvordan Han var med deg, ikke bare når livet suger. Vi har en tendens til glemme Gud, også når livet smiler. 

5.Mos. 8:12-14 

12 Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, 13 når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, 14 vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.

Hva har Gud gjort for deg som du har glemt å takke Han for? 

 
 
 
 

har gud virkelig sagt? 

I denne planen får du et innblikk i hvor mye visdom man kan hente ut fra bare et kapittel i Bibelen når det sammenlignes med andre vers i Bibelen. I dag skal du få se hvordan Elia måtte kreve å få det Gud ville gi han.  

1.Kong. 17:9

9 «Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der! Jeg har befalt en enke som bor der, å sørge for deg.» 

I går leste du at bekken som Gud gav Elia tørket ut. Her kan du se at Gud alltid har nye løsninger. Derfor er det så viktig å ikke forlate Gud, når livet er tøft, men holde troen oppe ved å minne seg på hva Gud har gjort i fortiden.  

1.Kong 17:10-12 

10 Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa: «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!» 

11 Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne: «Ta også med et stykke brød til meg!» 

12 Hun svarte: «Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» 

Sa ikke Gud at Han hadde befalt en enke om å sørge for Elia? Det virker ikke slik. Hun har jo ikke en gang mat til sin egen familie. Elia kunne blitt flau eller irritert på Gud, men se hva han heller sier: 

1.Kong. 17:13-14 

13 Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. 

14 For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. 

Elia vet at Gud sa til han at en enke skulle sørge for han. Han tror på dette 100%. Derfor kan han si til enken at hun ikke skal gå tom for mat. Elia gir seg ikke selv om det ser ut som om Gud ikke har forberedt denne enka i det hele tatt. Se hva som skjer når du har valgt å ha Guds løfter som øverste autoritet i livet. 

1.Kong. 17:15-16

15 Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. 

16 Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. 

Elia viser oss hvor spennende kristenlivet kan være dersom vi tørr å kreve det som Gud har sagt at Han skal gi oss. Nå tenker du kanskje; dette livet er ikke noe for meg. Jeg er for pinglete.  

Jak. 5:16-17 (ELB) 

16 Den som har fått syndene sin tilgitt, formidler Guds kraft når han ber. En slik person kan derfor utrette mye. 

17 Tenk på Elia. Han var et menneske akkurat som vi. 

Elia var ingen spesiell mirakelmann. Han hadde bare en enorm tillit til Gud og forsto hvor stor kraft det er i bønn. 

Hva har Gud sagt at Han skal gi deg som du enda ikke har krevd å få?

 

 
 
 
 

alt handler om gud 

Du har fått se hvordan Elia, en helt vanlig mann får oppleve overnaturlige ting fordi Han er lydig mot det Gud sier til han, uansett hvor mye det koster. Hemmeligheten til å bli slik er å forstå at det ikke handler om deg, men alt handler om Gud. 

1.Kong. 17:17

17 Etter at dette hendte, ble sønnen til kvinnen som eide huset, syk. Og sykdommen tok så hardt på at det til sist ikke var livspust i ham. 

Det er interessant å se dynamikken i livet til Elia. Først skjer det et fantastisk mirakel, så skjer det noe forferdelig. Hungersnød - Gud forsørger - Bekken tørker - Gud lover å forsørge gjennom en enke - Enka har ingen mat - Det går aldri tom for mat - Enkas sønn dør. Livet med Gud er ikke lett. Elia er midt i Guds plan, men han opplever at det stormer. Det er slik livet med Gud er. 

1.Kong. 17:20-21 

20 Elia ropte til Herren og sa: «Herre, min Gud! Vil du virkelig gjøre så ondt mot denne enken som jeg får bo hos, at du lar sønnen hennes dø?» 

21 Så strakte han seg tre ganger ut over barnet og ropte til Herren: «Herre, min Gud! La livet vende tilbake til barnet!» 

Elia vet at Gud er med han. Han vet at det var Gud som sendte han til denne enka. Da er det også Gud sitt ansvar å velsigne denne enka for at hun gav av den lille maten hun hadde. Når du stoler på Gud og lever i Hans plan kan du være frimodig med Gud, og be om mye. 

1.Kong. 17:22-23 

22 Herren hørte Elias bønn. Og livet vendte tilbake til gutten; han ble levende igjen. 

23 Elia tok barnet og bar det fra takkammeret ned i huset. Han ga det til moren og sa: «Se, sønnen din lever!» 

Elia får det han ber om. Han får oppleve helt syke ting. Det er fordi han har forstått at ingenting avhenger av han. Det er Gud som må levere. Det er Han som er livbåten, men Han inviterer deg til å være med og ro. 
Skjermbilde 2018-05-24 kl. 10.48.35.png

2.Kor. 4:5

5 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre. 

Stoler du på at Gud leverer når du er lydig? 

 
 
 
 

hvem sier andre at jeg er?

Denne sangen forteller deg hvem du er. Hva Gud sier om deg er så mye viktigere enn hva andre sier om deg. Likevel er spørsmålet; "hvem sier andre at jeg er?", viktig å stille seg fordi det forteller deg hvordan andre oppfatter deg som person.  

1.Kong. 17:24 

24 Da sa kvinnen til Elia: «Nå vet jeg at du er en gudsmann, og at Herrens ord i din munn er sannhet.» 

Elia har spurt denne kvinnen om mat selv om hun ikke hadde mat til seg selv engang. Han har bedt for denne kvinnens døde sønn slik at han kom til live. Nå forstår hun at Gud er ekte. Har menneskene rundt deg inntrykk av at du er en person som tror på Gud og elsker Jesus?  

Joh. 13:34-35 

34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 

35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» 

Heldigvis trenger vi ikke å vekke opp døde for at mennesker skal få inntrykk av oss som Jesu etterfølgere. Jesus sier selv at det som skal kjennetegne de som tror på Han er at de bryr seg om hverandre.  

Gal. 5:22-24 (ELB) 

22 Når Guds Ånd får lede oss, blir følgene at vi elsker våre medmennesker, vi fylles av glede, fred og tålmodighet. Vi blir vennlige, gode mot hverandre og pålitelige. 

23 Vi behandler andre med mildhet og viser selvbeherskelse. Det er nettopp dette som er summen i Moseloven.

24 De som tilhører Jesus Kristus, har spikret sitt gamle ego, med alle sine begjær og onde lyster, til Kristi kors. 

Ikke nok med det! Vi trenger ikke å produsere denne kjærligheten selv. Den får vi av Den Hellige Ånd. Vår jobb er å ikke lenger la oss styre av vår egoisme og lyster, men la Den Hellige Ånd få mer og mer plass i tankene våre. 
Skjermbilde 2018-05-24 kl. 11.15.46.png
Du har nå sett på 1.Kong. 17 i lys av andre skriftsteder. Ser du hvor mye visdom det går an å trekke ut av bare et kapittel i Bibelen, dersom du leser det i lys av alt du allerede vet om Gud og det kristne livet? Dersom du ønsker at andre skal tenke på deg som en person som tørr litt mer, gir litt mer og bryr seg litt mer er denne bibelleseplanen et must for deg: