Alt begynner med Gud

    Salme 33    

1 Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det er rett at de oppriktige synger lovsang.

2 Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe!

3 Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!

4 For Herrens ord er sant, alt han gjør, kan en stole på.

5 Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens godhet.

6 Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.

7 Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd.

8 Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden, må skjelve for ham.

9 Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.

10 Herren forstyrrer folkenes råd, bryter planene folkeslag tenker ut.

11 Herrens råd står fast for alltid, hans hjertes planer fra slekt til slekt.

12 Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom!

13 Herren skuer ned fra himmelen, han ser alle mennesker.

14 Fra sin bolig ser han ned på alle som bor på jorden.

15 Han har formet deres hjerte, alle deres gjerninger kjenner han.

16 Kongen blir ikke reddet av stor styrke, krigeren berges ikke av sin store kraft.

17 Hesten gir falske håp om redning, med sin store styrke berger den ingen.

18 Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn, 19 så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød.

20 Vår sjel venter på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21 Vårt hjerte gleder seg i ham, vi setter vår lit til hans hellige navn.

22 La din miskunn være over oss, Herre!Det er deg vi venter på.

Hva forteller denne salmen deg om hvem Gud er? 

 
 
 
 

Guds plan gjennom historien 

Apg. 17:24-31 (ELB)

24 Den Gud som har skapt verden og alt som finnes i den, han er Herre både over himmelen og jorden. Han bor ikke i noe tempel som er bygget av mennesker. 

25 Menneskene kan ikke tilfredsstille behovene hans, etter som han ikke har noen! Det er jo han selv som lar oss leve og puste, og som fyller alle våre behov. 

26 Han skapte alle folk og riker fra et eneste menneske og spredde dem ut over hele jordens overflate. Han bestemte hvor lenge rikene skulle eksistere og staket ut grensene som skiller dem fra hverandre.

27 Hans hensikt med alt dette var at menneskene skulle lete etter Gud og kanskje finne veien til ham. Men han er ikke langt borte fra noen av oss. 

28 Det er jo i han vi lever og rører oss og eksisterer slik som noen av deres egne diktere sier: ’Vi kommer fra ham.’ 

29 Dersom det altså er sant at vi kommer fra ham, da kan jo ikke Gud være en gjenstand, noe som menneskene har laget av sølv eller gull eller har hugget ut i stein. 

 30 I lang tid har Gud hatt overbærenhet med den uvitenheten menneskene er begrenset av, men nå krever han at alle skal forlate avgudene og vende om til ham.

31 Gud har nemlig satt fast en dag da han skal dømme verden med rettferdighet gjennom en mann som han i forveien har bestemt for denne oppgaven. Det har han bevist for alle mennesker ved å la denne mannen stå opp fra de døde.” 

Leter du etter Gud?

 
 
 
 

Ondskap blir til 

Du lurer kanskje på hvorfor slangen var i Edens hage. Hvorfor skapte Gud en skapning som kom til å lure mennesket bort fra Han? Her får vi vite at Djevelen var Guds vakreste engel, men han ble misunnelig og ville bli større enn Gud selv. Han var den første som gjorde opprør mot Gud og dermed var ondskap et faktum.

Esekiel 28:13-19      

13 I Eden, Guds hage, holdt du til. Du var dekket av alle slags dyre steiner: rubin, topas og diamant, krysolitt, onyks og jade, safir, turkis og smaragd. Forgylte kunstverk var dine trommer og fløyter, gjort i stand for deg den dagen du ble skapt.

14 Du var en salvet kjerub (engel), et vern. Jeg innsatte deg, du holdt til på Guds hellige fjell, blant glødende steiner vandret du.

15 Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg.

16 Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet og gjorde ende på deg, du vokter og kjerub blant glødende steiner.

17 Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden, jeg stilte deg fram for konger så de kunne se på deg. 

18 Med stor skyld og med urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Jeg sendte ild, og den fortærte deg. Jeg gjorde deg til aske på jorden rett for øynene på alle som så deg.

19 Alle som kjente deg blant folkene, gyser. Et skremsel er du blitt, du er borte for alltid.

Les Matt. 13:24-30 og Matt. 13:36-43 dersom du lurer på hvorfor Gud fremdeles lar ondskapen herje i verden. 

 
 
 
 

gud skaper mennesket

1.Mos. 1:26-31

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 

30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 

31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. 

1.Mos. 2:15-17 

15 Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. 

16 Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 

17 Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.» 

Gud har skapt deg i sitt bilde akkurat slik Han ville ha deg. Hvorfor er du ikke fornøyd med deg selv?

 
 
 
 

mennesket går bort fra gud

1.Mos. 3:1-15

1 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?»

2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 

3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» 

4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø!  

5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»  

6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. 

7 Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.

8 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen.  

9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?»

10 Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» 

11 Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» 

12 Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.»

13 Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.»

 14 Da sa Herren Gud til slangen:  «Forbannet er du utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.

15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl
          

Sammenlign vers 15 med Heb. 2:14-18 (ELB). 

14 De barna det er snakk om, var mennesker av kjøtt og blod. Derfor måtte også Jesus bli et menneske av kjøtt og blod, slik at han kunne dø. Bare ved å dø i vårt sted, kunne han som var herre over døden, bryte djevelens makt. 

15 Gjennom dette satte Jesus alle fri som hele livet hadde vært slaver under dødens frykt.

16 Det var ikke englene Jesus kom for å hjelpe. Nei, han kom for å hjelpe etterkommerne til Abraham. 

17 Derfor var han nødt til å bli lik oss på alle vis som sine søsken. På den måten kunne han få medfølelse med oss og trofast tjene som vår øversteprest for Gud. Ja, han ble vår øversteprest og forsonet oss med Gud gjennom å ta straffen for syndene våre på seg. 

18 Siden han nå selv har lidd og blitt fristet, kan han også hjelpe oss når vi blir fristet til å gjøre det som er galt.

Tenk at det første Gud gjør etter at mennesket går bort fra Han, er å love at Han skal sende en som skal gjenopprette forholdet mellom Han og mennesket igjen. 

 

 
 
 
 

gud hater ondskap 

1.Mos. 6:9-22

 9 Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud. 

10 Han fikk tre sønner: Sem, Ham og Jafet. 

11 Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold. 

12 Gud så på jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til ødeleggelse.    

13 Da sa Gud til Noah: «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden er blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden. 

14 Lag deg en ark av gofertre. Du skal lage flere små rom i arken og tjærebre den innvendig og utvendig. 

15 Slik skal du lage den: Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. 

16 Du skal lage en åpning for dagslyset og avslutte den en alen fra toppen av arken. Du skal sette døren til arken på den ene siden og så lage et nedre, et andre og et tredje dekk. 

17 Jeg skal nå la storflommen komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og blod, alt som det er livsånde i under himmelen. Alt som er på jorden, skal omkomme. 

18 Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg.

19 Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være. 

20 Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. 

21 Du skal ta noe av alt som kan spises, og samle det hos deg. Det skal du og de andre ha å spise.» 

22 Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han 

Dersom man elsker noen - vil man hate når det skjer noe ondt mot dem, eller ikke bry seg? 

 
 
 
 

Gud velger et folk han kan vise sin storhet gjennom

1.Mos. 12:1-3

1 Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg!  

2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 

3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 

2.Mos. 9:13-16 

13 Herren sa til Moses: «Stå tidlig opp i morgen og tre fram for farao og si til ham: Så sier Herren, hebreernes Gud: La mitt folk dra, så de kan tjene meg!

14 For denne gangen vil jeg sende alle plagene mine mot deg selv og over tjenerne dine og folket ditt, så du kan kjenne at ingen er som jeg på hele jorden. 

15 Jeg kunne allerede ha rakt ut hånden og slått deg og folket ditt med pest, så du var blitt utryddet fra jorden. 

16 Men jeg har likevel holdt deg oppe for å vise deg min makt, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden.

5.Mos. 4:5-8 

5 Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, slik Herren min Gud har pålagt meg, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge under dere. 

 6 Dere skal holde dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når de hører om alle disse forskriftene, vil de si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!»  

7 Hvilket stort folk har vel en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham?  

8 Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven som jeg legger fram for dere i dag? 

Gjennom israelittene får hele verden høre om og se Guds store makt og kjærlighet!

 

 
 
 
 

Gud gir Moses de 10 bud

2.Mos. 20:1-20

1 Gud talte alle disse ordene:

  2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.     

 3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.   

  4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  

5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 

 6 men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.    

  7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.
     8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 

 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine.

 11 For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. 

 12 Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 

  13 Du skal ikke slå i hjel. 

 14 Du skal ikke bryte ekteskapet.  

 15 Du skal ikke stjele.   

 16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.   

  17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.    

18 Hele folket var vitne til tordenbrakene og lynglimtene, lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte.

 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø.» 

20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham så dere ikke synder.»  

Hvorfor tror du det er så viktig for Gud at vi er lydige mot Hans ord?

 
 
 
 

Loven gjør at mennesket og gud kan leve sammen igjen

5.Mos. 6:20-25

 20 Når din sønn i morgen spør deg: «Hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere?» 21 skal du svare: «Vi var slaver hos farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd.

22 Herren gjorde store tegn og under for våre øyne og brakte ulykke over Egypt og farao og hele hans hus. 

23 Men oss førte han ut derfra slik at han kunne lede oss inn i og gi oss det landet som han med ed hadde lovet våre fedre. 

24 Herren påla oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud, slik at det kunne gå oss vel alle dager, og at han kunne la oss leve, som han har gjort til denne dag. 

25 Og det skal være vår rettferdighet, at vi for Herren vår Guds ansikt trofast følger alle disse budene, slik han har befalt oss.» 

5.Mos. 10:12-22 

12 Og nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare dette: at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel; 13 at du holder Herrens bud og forskrifter, som jeg gir deg i dag. Da skal det gå deg vel. 

  14 Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud. 

15 Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet, så han valgte ut dere som er deres etterkommere, framfor alle de andre folkene, slik det også er i dag. 

16 Omskjær deres hjerte og vær ikke hardnakket lenger! 

17 For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke. 

18 Han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. 

19 Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.    

 20 Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene. Ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge. 

21 Han er din lovsang, og han er din Gud, som har gjort disse store og skremmende gjerninger for deg, som du har sett med egne øyne.

 22 Dine fedre var sytti i tallet da de dro ned til Egypt. Men nå har Herren din Gud gjort deg tallrik som stjernene på himmelen. 

Les Rom. 7 dersom du lurer på hvordan vi skal forholde oss til Moseloven som kristne i dag?

 
 
 
 

Israelittene må ofre for å få guds tilgivelse

3.Mos. 4:27-35

 27 Det kan hende at en av folket synder av vanvare ved å gjøre noe et av Herrens bud forbyr, og slik fører skyld over seg, 28 eller han blir gjort kjent med en synd han har gjort. Da skal han komme med en geit som offergave for synden han har gjort, et feilfritt hunndyr. 

29 Han skal legge hånden på hodet til syndofferdyret og slakte det på samme sted som brennofferdyret slaktes. 

30 Presten skal ta noe av blodet på fingeren og stryke det på hornene på brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av alteret.

31 Alt fettet skal han ta til side, slik en gjør med fettet fra fredsofferet. Presten skal la det gå opp i røyk på alteret til en duft som er behagelig for Herren. Slik skal presten gjøre soning for ham, så han får tilgivelse. 

32 Dersom han kommer med en sau som offergave for synd, skal det være et feilfritt hunndyr. 

33 Han skal legge hånden på hodet til syndofferdyret og slakte det som syndoffer på samme sted som brennofferdyret slaktes.

34 Presten skal ta noe av syndofferblodet på fingeren og stryke det på hornene på brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av alteret. 

35 Alt fettet skal han ta ut, slik en gjør med fettet på en sau når den ofres som fredsoffer. Presten skal la det gå opp i røyk på alteret sammen med Herrens gaveoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham og for den synd han har gjort, så han får tilgivelse. 

Sammenlign med Heb. 9:13-18 (ELB) 

13 Dersom menneskene i den første pakten hadde gjort noe som ut fra Moseloven var forbudt, kunne blodet fra geiter og okser, og vann blandet med asken fra en kvige, på en symbolsk måte sette dem fri fra skyld og gjøre dem verdige å komme innfor Gud. 

14 Hvor mye mer vil ikke da blodet fra Kristus sette oss fri fra skyld, slik at vi blir verdige til å tjene Gud, han som gir liv. Kristus bar fram seg selv som et feilfritt offer til Gud gjennom kraften i Guds evige Ånd.

15 Kristus er altså mellommann i en ny og bedre pakt mellom Gud og menneskene. Han døde for å ta straffen for de syndene menneskene hadde begått i den første pakten, ja, han kjøpte oss fri fra vårt slaveri under synden. Gjennom dette kan alle som takker ja til Guds tilbud, få del i Guds arv, det evige liv han har lovet oss. 

16-17 En pakt fungerer nemlig som et testamente. Ingen kan arve noe før det er bevist at personen som skrev testamentet er død. Da først trår det i kraft. 

18 Derfor var blodet bevis for at døden hadde funnet sted og nødvendig for at den første pakten skulle tre i kraft.  

Det gamle testamentet peker fram mot Jesus som er vårt offer - en gang for alle!

 

 
 
 
 

Israelittene går også bort fra gud

Josva fulgte Gud. Han ledet israelittene til seier etter seier slik at de fikk sitt eget land, men etter at Josva dør går israelittene bort fra Gud. 

Dom. 2:11-23

 11 Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene 12 og forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder fra folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. 

13 De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene. 

14 Da flammet Herrens vrede opp mot Israel, og han ga dem i hendene på røvere som plyndret dem. Han overlot dem til fiendene omkring, og de kunne ikke stå seg mot dem. 

15 Overalt hvor de dro fram, var Herrens hånd imot dem og rammet dem med ulykke, slik Herren hadde sagt, og som Herren hadde sverget. De kom i stor nød. 

 16 Da lot Herren det stå fram dommere som berget dem ut av hendene på røverne. 

17 Men heller ikke dommerne adlød de. De fulgte andre guder og tilba dem. De var snare til å bøye av fra den veien fedrene deres hadde fulgt da de adlød Herrens bud. De gjorde ikke som fedrene.

18 Hver gang Herren lot en dommer stå fram hos dem, var Herren med dommeren og reddet dem ut av hendene på fiendene så lenge dommeren levde. For Herren fikk medlidenhet med dem når de sukket under dem som plaget og undertrykte dem. 

19 Men så snart dommeren var død, falt de fra igjen og brakte mer ødeleggelse enn fedrene hadde gjort. De fulgte andre guder og dyrket og tilba dem. De fortsatte å være trassige og gjøre det onde.

20 Da flammet Herrens vrede opp mot Israel, og han sa: «Dette folket har brutt den pakten jeg påla fedrene deres, og ikke lyttet til det jeg har sagt.

21 Derfor vil jeg ikke lenger drive ut for dem et eneste av de folkeslagene som Josva lot bli igjen da han døde.

22 For gjennom dem skal Israel settes på prøve: Vil de eller vil de ikke holde seg til Herrens vei og gå på den, slik som fedrene deres har gjort?» 

23 Derfor lot Herren disse folkeslagene være igjen i stedet for å drive dem bort straks; og han overga dem ikke i Josvas hender. 

Hvorfor har vi så lett for å følge andre enn Gud - selv om vi vet at det er det beste for oss? 

 
 
 
 

Angre på synd

Kong David har vært utro med Batseba og i tillegg drept mannen hennes for å slippe unna med det. Likevel var han en mann etter Guds hjerte. Her ser vi hvorfor.  

Sal. 51:3-17

   3 Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!

4 Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd!

5 For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg.

6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom.

7 Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.

8 Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte.

9 Ta bort min synd med isop (plante som ble brukt i renhetsritualer), så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.

10 La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble.

11 Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld!

12 Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!

13 Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!

14 Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!

15 Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg.

16 Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse! Så skal min tunge juble over din rettferd.

17 Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg.

1.Joh. 1:7-10 (ELB)

7 Dersom vi lever i Guds lys, på samme måten som Jesus hele tiden er i Guds lys, har vi fellesskap med hverandre og får tilgivelse for syndene våre ved at Jesus, Guds sønn, ofret livet og ga sitt blod for oss.

8 Dersom vi sier at vi er uten synd lurer vi oss bare selv. Da har vi ikke sluppet inn Gud, han som er sannheten. 

9 Dersom vi bekjenner syndene våre for Gud, holder han løftet sitt og er god mot oss og tilgir oss syndene og vasker oss rene fra alt ondt vi har gjort. 

10 Dersom vi påstår at vi ikke har syndet, sier vi samtidig at Gud er en løgner og viser at vi ikke har tatt imot budskapet hans i våre liv. 

Først når vi tørr å være åpne mot Gud og mennesker om våre feilgrep, er vi ikke lenger bundet av dem. Har du noen du kan bekjenne dine synder til? 

          

 
 
 
 

Gud er nådig mot de som omvender seg

Ninive er en by hvor ondskapen er stor. Derfor sender Gud profeten Jona for å si til dem at de må vende seg til Gud, eller så kommer byen til å bli ødelagt. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud gir advarsler og er tålmodig med menneskers ondskap før Han dømmer. 

Jona 1:1 

1 Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai:  2 «Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt.»

Jona 3

1 Herrens ord kom til Jona for andre gang:  2 «Stå opp og gå til storbyen Ninive! Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen.»    

3 Jona sto opp og gikk til Ninive, slik Herren hadde sagt. Men Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang.  

4 Jona begynte å gå innover i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han: «Ennå førti dager, og så skal Ninive bli ødelagt!"

5 Da trodde folket i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, både store og små.  

6 Da kongen av Ninive hørte om dette, reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i sekkestrie og satte seg i aske. 

7 Han lot rope ut i Ninive: «Etter påbud fra kongen og hans stormenn: Ingen, verken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, må smake noe som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann.  

8 De skal kle seg i sekkestrie, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep.  

9 Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke går under.» 

10 Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. 

Jona 4:11 

11 Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn tolv ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også er en mengde dyr?» 

Har du vendt om til Gud? 

 
 
 
 

relasjonen med gud

Salmene er en samling av dikt som beskriver hvordan livet med Gud ser ut. De tar for seg både de mørkeste og lyseste dagene sammen med Gud. 

Sal. 23

1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

6 Bare godhet og miskunnhet (barmhjertighet) skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. 

Sal. 139:1-18

1 Herre, du ransaker meg og du vet om jeg sitter eller står, 2 på lang avstand kjenner du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.

4 Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.

6 Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?

8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der.

9 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, 10 da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast.

11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.»

12 Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

13 For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv.

14 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

15 Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.

16 Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.

17 Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig!

18 Teller jeg dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg. 

Har du en relasjon med Gud som kong David beskriver her? 

 
 
 
 

Gud lover å sende en frelser

Jes. 9:6-7 

6 For et barn er oss født,
   en sønn er oss gitt.
 Herreveldet er lagt på hans skulder.
 Han har fått navnet
  Underfull rådgiver, Veldig Gud,
      Evig far, Fredsfyrste.
          
     7 Så skal herreveldet være stort
        og freden uten ende
          over Davids trone og hans kongerike.
          Han skal gjøre det fast og holde det oppe
          ved rett og rettferdighet
          fra nå og for alltid.
           Herren over hærskarene skal gjøre dette
          i sin brennende iver. 

Jes. 53:4-7

     4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
         våre smerter bar han.
          Vi tenkte: Han er rammet,
          slått av Gud og plaget.
          
     5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
          knust for våre synder.
          Straffen lå på ham, vi fikk fred,
          ved hans sår ble vi helbredet.
          
     6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.

          
     7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen. 

Jer. 31:31-34

 31 Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg slutter en ny pakt
          med Israels hus og Judas hus,
          
    32 ikke som den pakten
          jeg sluttet med fedrene deres
          den dagen jeg tok dem i hånden
          og førte dem ut av Egypt;
          den pakten brøt de,
          enda jeg var deres herre, sier Herren.
          
    33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.
          
    34 Da skal ingen lenger
          undervise sin neste og sin bror
          og si: «Kjenn Herren!»
          For de skal alle kjenne meg,
          både små og store, sier Herren.
          For jeg vil tilgi skylden deres
          og ikke lenger huske synden. 

Har du fått et nytt syn på det gamle testamentet etter alt du har lest så langt?

 
 
 
 

Jesus er frelseren

Matt. 1:18-22 (ELB)

18 Da Jesus Kristus ble født, gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet og skulle gifte seg med Josef. Men allerede før de var gift, ble hun med barn ved Guds Hellige Ånd.

19 Josef, hennes kommende mann, så da ingen annen utvei enn å skille seg fra henne i stillhet. Han ville leve etter Guds bud, men ønsket ikke å skjemme ut Maria offentlig.

20 Mens han fortsatt grublet på hvordan han skulle løse problemet, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm. Engelen sa: ”Josef, du som er etterkommer av kong David, du skal ikke nøle med å gifte deg med Maria, for det barnet hun bærer, er blitt til ved Guds Hellige Ånd. 

21 Hun skal få en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse folket sitt fra syndene deres.

22 På denne måten ble det som Gud hadde forutsagt ved profeten Jesaja, til virkelighet: 23 ”Lytt! Den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og de skal kalle ham Immanuel, som betyr ’Gud er med oss’.” 

Sjekk ut; https://www.allabouttruth.org/messianic-prophecy.htm for å lese om alle frempekene i det gamle testamentet som Jesus oppfyller

 
 
 
 

Jesus er gud 

Kol. 1:15-23 (ELB)

15 Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.

16 Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, alle høye og mektige engler, makter og myndigheter. Alt er skapt av Kristus og finnes til for å ære ham. 

17 Han er til før alt annet, og kraften fra ham holder sammen hele skaperverket.

18 Kristus er hodet for kroppen, det vil si menigheten. Han er alle tings begynnelse. Den første som sto opp fra de døde. Derfor er han den fremste av alle. 

19 Gud lot nemlig sin fylde, alle hans egenskaper og hele hans kraft, finnes hos Sønnen. 

20 Gjennom det at Sønnen ofret sitt blod på korset og tok straffen vår på seg, har Gud sluttet fred med menneskene. Ja, hele skaperverket er forsonet med Gud, både det som finnes på jorden og det som finnes i himmelen.

21 Dette gjelder også dere, dere som hadde vendt ryggen til Gud. Dere var hans fiender, etter som både tankene og handlingene var onde. 

22 Nå er dere blitt forsonet med Gud og er vennene hans gjennom at Kristus ble menneske og døde for å ta straffen på seg. Ja, nå tilhører dere Gud og kan stå for ham uten synd og skyld. 

23 Dette er virkelighet bare dere holder fast ved troen på Kristus. Troen er den sikre grunnen for livet. La ikke noe rokke ved troen, og ta fra dere håpet om fullkommen frelse som dere har hørt gjennom det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet blir nå spredd over hele verden, og jeg, Paulus, tjener Gud ved å bringe det videre. 

Tenk over hvor stort det er at Gud selv kom ned på jorden som et menneske

 
 
 
 

Jesus sin autoritet

Matt. 9:1-8 (ELB)

1 Senere steg Jesus ombord i en båt og seilte over til Kapernaum, byen der han bodde. 

2 Vel framme kom noen til ham med en lam som lå på en båre. Da Jesus så hvor stor tro de hadde, sa han til den lamme: ”Vær ikke lei deg, sønnen min. Jeg har tilgitt syndene dine!”

3 Noen av de skriftlærde mumlet da for seg selv: ”Han spotter og gjør seg selv til Gud!” 

4 Men Jesus visste hva de tenkte og spurte dem: ”Hvorfor tenker dere onde tanker? 

5 Er det ikke like umulig for et menneske å si til den lamme: ’Reis deg opp og gå’ som å si: ’Jeg tilgir deg syndene dine’?” 

6 Så vendte han seg til den lamme og sa: ”For å bevise at jeg, Menneskesønnen, har makt til å tilgi synder her på jorden, sier jeg til deg: ’Reis deg opp, ta båren din og gå hjem!’ ” 

7 Og mannen reiste seg og gikk hjem.

8 Da folket så det som skjedde, ble de helt forskrekket. De hyllet Gud for at han hadde gitt en slik makt til mennesker. 

 Mark. 2 forteller samme historie. Her ser vi at vennene til den lamme firer han ned taket for å bringe han til Jesus. Tenk at du kan tro for dine venner som ikke tror, og på den måten gi dem et mirakel.
 
 
 
 

jesus sitt hjerte for mennesker

Luk. 4:16-21 (ELB)

16 Da han kom til Nasaret, byen der han hadde vokst opp, gikk han som vanlig til synagogen (bygningen der jødene holder sine gudstjenester). Han reiste seg for å lese fra Skriften (Det gamle testamentet). 

17 De rakte ham profeten Jesaja sin bok. Han åpnet den og fant det stedet der det står:

18 ”Herrens Ånd er over meg, for han har valgt meg ut for å bringe et gledens budskap til de fattige. Han har sendt meg å proklamere frihet for dem som er fanget, for å gi de blinde synet sitt, for å sette fri de diskriminerte 19 og rope ut en frelsens tid fra Herren.”

20 Så rullet han sammen skriftrullen og leverte den til tjeneren og satte seg ned for å undervise. Alle i synagogen hadde øynene sine vendt mot ham og ventet med spenning på hva han ville si. 

21 Da forklarte han: ”I dag er dette stedet i Skriften blitt virkelighet, rett for øynene på dere.”  

Joh. 8:3-11 (ELB)

3 Mens han snakket, kom de skriftlærde (eksperter på Det gamle testamente) og fariseerne (religiøs gruppe jøder) slepende med en kvinne som hadde blitt tatt på fersk gjerning da hun var utro mot mannen sin, og de stilte henne opp foran Jesus. 

4 De sa: ”Mester, denne kvinnen ble avslørt mens hun var utro mot mannen sin. 

5 Moseloven sier at hun skal bli steinet. Hva sier du?”

6 Det de egentlig var ute etter, var å få ham til å si noe de kunne anklage ham for, men Jesus bøyde seg bare ned og skrev i sanden med fingeren. 

7 Da de fortsatte med å kreve et svar, så han til slutt opp og sa: ”Dersom dere tenker å steine henne, da vil jeg at den av dere som aldri har syndet, skal kaste den første steinen.” 

8 Så bøyde han seg på nytt ned og fortsatte å skrive i sanden. 

9 Da snek de religiøse lederne seg bort en etter en. De eldste forsvant først. Da det hadde gått en stund, var det bare kvinnen som alene sto igjen foran Jesus.

10 Jesus så opp og sa til henne: ”Hvor tok de som anklager deg veien? Var det ingen som dømte deg?”

11 ”Nei, Herre”, svarte hun. Da sa Jesus: ”Jeg tenker heller ikke å dømme deg. Gå nå, men synd ikke mer 

Tenk at Gud ser på deg på samme måten som Jesus så på menneskene rundt seg. Ser du på menneskene rundt deg på samme måte som Jesus gjorde? 

 
 
 
 

jesus tilbyr oss et nytt liv

Joh. 3:1-21 (ELB)

1-2 En kveld etter mørkets frembrudd kom en mann som het Nikodemus for å snakke med Jesus. Han var fariseer (et religiøst parti blant jødene) og medlem i Det jødiske rådet. ”Mester”, sa han, ”vi vet at Gud har sendt deg for å undervise oss. Ingen kan gjøre slike mirakler som du gjør dersom Gud ikke er med ham.”

3 Jesus svarte: ”Jeg forsikrer deg at den som ikke blir født på nytt, får aldri oppleve hva det betyr å tilhøre Guds eget folk.”

4 ”Bli født på nytt!” utbrøt Nikodemus. ”Hva mener du? En voksen person kan vel ikke en gang til komme inn i sin mors mage og bli født på nytt?”

5 Jesus svarte: ”Jeg forsikrer deg at den som ikke blir født av vann og Ånd, får slett ikke tilhøre Guds eget folk. 

6 Mennesker kan føde fram fysisk liv, men Guds Ånd føder fram åndelig liv (åndelig liv er å ha fellesskap med Gud). 

7 Ikke vær forundret over at jeg sier at menneskene må bli født på nytt. 

8 Guds Ånd er som vinden. Ingen kan si hvor den kommer fra eller hvor den tar veien, men alle kan høre at den suser, og vi kan se virkningen den gjør. Slik er det også når et menneske blir født av Guds Ånd.”

9 ”Men hvordan er dette mulig?” spurte Nikodemus.

10 Jesus svarte: ”Du er en jødisk lærer som blir både rost og æret og likevel forstår du ikke dette. 

11 Jeg forsikrer deg at det vi sier, er slikt vi vet og har sett, og likevel tror dere oss ikke. 

12 Men om dere ikke tror når jeg forteller om de ting som skjer her på jorden, hvordan skal dere da kunne tro når jeg sier noe om det som skjer i himmelen? 

13 Ingen mennesker har vært i himmelen, bortsett fra jeg, Menneskesønnen (tittel på Messias, den lovede kongen), som har kommet derfra.

14 På samme måten som Moses hengte opp slangen som var laget av kopper i ørkenen (les historien i 4.Mos. 21:4-9), slik må jeg, Menneskesønnen, bli løftet opp (korsfestet), 15 for at alle som tror på meg, skal få evig liv. 

16 Gud elsket jo menneskene så høyt at han ga sin eneste Sønn, for at alle som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

17 Det var ikke for å dømme noen at Gud sendte sin sønn til verden, men Sønnen kom hit for å frelse hver enkelt.

18 Alle som tror på Sønnen, blir ikke dømt. Men de som ikke tror på ham, er allerede dømt, etter som de ikke tror på Guds eneste Sønn. 

19 Grunnen til at de blir dømt er at da lyset fra himmelen kom ned til jorden, viste det seg at menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi handlingene deres var onde. 

20 Den som gjør det som er ondt, han hater lyset. Han holder seg borte fra lyset, slik at syndene hans ikke skal bli avslørt. 

21 Den derimot som gjør det som er rett, han trekkes mot lyset for at alle skal se at han gjør det som Gud vil.” 

Hva har Gud gjort i livet ditt?

 
 
 
 

Jesus forteller oss hvordan vi får et godt liv

Matt. 5:1-12 (ELB)

1 En dag da Jesus så alle folkene som samlet seg, gikk han opp på et fjell sammen med disiplene. 

2 Der satte han seg og begynte å undervise dem. Han sa:

3 ”Lykkelige er de som innser at de trenger Gud, for de skal få være Guds eget folk.

4 Lykkelige er de som sørger, for de skal bli trøstet.

5 Lykkelige er de ydmyke, for hele verden tilhører dem.

6 Lykkelige er de som sulter og tørster etter å gjøre Guds vilje, for de skal bli mettet.

7 Lykkelige er de som viser medfølelse, for de skal få medfølelse fra Gud.

8 Lykkelige er de som av hele sitt hjerte leter etter Gud.

9 Lykkelige er de som aktivt strever etter fred, for de skal bli kalt Guds barn.

10 Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de gjør Guds vilje, for de skal være Guds eget folk.

11 Ja, dere er lykkelige når de håner og forfølger dere og lyver om dere fordi dere er disiplene mine. 

12 Juble og vær glade, for Gud skal lønne dere. Husk på at profetene som før i tiden bar fram Guds budskap, også ble forfulgt.  

Matt. 22:35-40 (ELB)

35 En skriftlærd (ekspert på det gamle testamentet), forsøkte å teste Jesus ved å stille spørsmål: 

36 ”Mester, hvilket er det viktigste av budene i Moseloven

37 Jesus svarte: ” ’Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele din forstand.

38 Dette er det første budet og også det viktigste. 

39 Det nest viktigste ligner på det første: ’Du skal elske dine medmennesker som deg selv.’

40 Disse to budene sammenfatter alt det som Gud har sagt i Moseloven og ved profetene. 

Handler livet ditt om Gud eller deg selv? 

 
 
 
 

Jesus dør for deg

Luk. 23:33-47 (ELB)

32-33 To forbrytere ble også ført ut for å bli henrettet sammen med Jesus. Da de kom til det stedet som blir kalt ”Hodeskallen” (Golgata), ble alle tre spikret fast på hvert sitt kors. De hengte Jesus i midten med en forbryter på hver side. 

34 Han ba med disse ordene: ”Far i himmelen, forlat disse menneskene, for de vet ikke hva de gjør.” Soldatene kastet terning om klærne hans og delte dem mellom seg. (Dette ble forutsagt i Sal. 22:19 1000 år før det skjedde!)

35 Folkemassen sto og så på, og medlemmene i Det jødiske rådet flirte av ham og hånte ham. ”Han var litt av en mester til å hjelpe andre”, sa de. ”Nå kan han vel hjelpe seg selv, dersom han da virkelig er Messias, den utvalgte kongen som Gud har lovet å sende.”

36 Også soldatene hånte ham. De rakte sur vin til ham for at han kunne drikke 37 og ropte til ham: ”Dersom du nå er jødenes konge, da hjelp deg selv!” 

38 Det var nemlig satt opp en plakat over Jesus der det sto: ”Dette er jødenes konge”.

39 En av forbryterne som hang ved siden av Jesus, hånte ham også og sa: ”Er det ikke du som er Messias, den lovede kongen? Bevis det nå ved å redde både deg selv og oss!”

40-41 Men den andre forbryteren irettesatte ham og sa: ”Har du ikke respekt for Gud enda du nå skal dø? Vi får det vi fortjener, vi har blitt dømt for våre forbrytelser, men denne mannen har ikke gjort noe galt.” 

42 Så sa han: ”Jesus, husk på meg den dagen du regjerer i Guds nye verden.

43 Jesus svarte: ”Jeg forsikrer deg at du allerede i dag skal være med meg i paradiset.”

44 Klokken var nå rundt tolv på dagen. Da ble det plutselig mørkt i hele landet, helt fram til klokka tre. 

45 Solen ble fullstendig formørket, og forhenget foran Det aller helligste (stedet for Guds nærvær) revnet i to deler. 

46 Samtidig ropte Jesus med kraftig stemme: ”Far i himmelen, i dine hender overgir jeg min Ånd!” Med disse ordene sluttet han å puste.

47 Den romerske offiseren, som så det som skjedde, hyllet Gud og sa: ”Han må virkelig ha vært en mann som levde etter Guds vilje.”  

Jesus sier i Matt. 26:28 at Han skal dø for folks synder. Han hadde ingenting å vinne på det selv. I Joh. 18:4-10 ser vi at Han lar seg ta til fange frivillig. Kommer du på noen annen forklaring enn at Jesus faktisk døde for syndene dine?

 
 
 
 

Jesus står opp og gir oss et oppdrag

Mark. 16:9-20 (ELB)

9 Det var tidlig søndag morgen, dagen etter hviledagen, da Jesus sto opp fra de døde. Den første personen han viste seg for, var Maria Magdalena. Hun var den kvinnen som han hadde satt fri fra sju onde ånder. 

10 Maria gikk og fortalte det til dem som hadde fulgt Jesus og som nå sørget og gråt. 

11 Da de fikk høre at han levde og hadde vist seg for henne, trodde de ikke på det.

12 Senere viste Jesus seg for to av disiplene mens de var på veien fra Jerusalem og ut på landsbygden. Først kjente de ham ikke igjen, etter som utseendet hans var forandret. 

13 Da de litt etter forsto hvem han var, skyndte de seg av sted og fortalte det til de andre. Ingen trodde på dem!

14 Litt seinere viste han seg for sine elleve disipler mens de spiste sammen. Han spurte hvorfor de hadde så vanskelig for å tro, og hvorfor de så hardnakket nektet å stole på dem som hadde sett ham etter at han hadde stått opp fra de døde? 

15 Han sa: ”Gå ut i hele verden og spre budskapet om meg til alle menneskene. 

16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som nekter å tro, skal bli dømt.

17 Og jeg skal gi kraft til dem som tror, slik at de kan gjøre mirakler og tegn. De skal drive ut onde ånder i navnet mitt, og de skal få evne til å snakke nye språk. 

18 De skal uten risiko kunne hanskes med slanger, de skal ikke bli skadet selv om de drikker noe giftig og de skal legge hendene på de syke og gjøre dem friske.”

19 Da Herren Jesus hadde sagt dette, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd for å regjere.

20 Disiplene gikk ut over alt og forkynte for menneskene, og Herren var med og bekreftet budskapet gjennom de miraklene som fulgte med virksomheten. 

Lever du etter oppdraget Jesus gir deg i vers 15-17?

 
 
 
 

Alle skal få sin rettferdige dom

Rom. 2:1-16 (ELB)

1 Selv om Gud en dag vil straffe menneskene, har du ingen rett til å dømme andre, hvem du enn er. Om du dømmer en annen for det han gjør, da dømmer du jo samtidig deg selv, etter som du handler på samme måten som han. Det finnes ingen unnskyldning for deg som dømmer! 

2 Vi vet at Gud har rett når han dømmer dem som lever på denne måten. 

3 Men du som dømmer dine medmennesker, du tror vel ikke at Gud bare skal dømme de andre, og ha overbærenhet med deg når du handler på samme måten?

4 Du skal ikke undervurdere Gud, når han på grunn av sin godhet og sin tålmodighet ikke straffer deg! Innser du ikke at han ved sin godhet vil få deg til å vende om til ham?

5 Dersom du gjenstridig nekter å vende om til Gud, da gjør du din straff verre på dommens dag, for på den dagen skal det vise seg at Gud dømmer alle rettferdig. 

6 Da skal hver og en få lønn etter sine gjerninger. 

7 Gud skal gi evig liv til dem som uten å bli trette fortsetter å gjøre det gode og søker herlighet, ære og udødelighet sammen med Gud. 

8 Men han skal i sitt sinne straffe dem som bare tenker på seg selv, og som i stedet for å gjøre det som er rett, lever i ondskap. 

9 Nød og angst skal ramme hvert mennesker som gjør det onde. Dette gjelder jødene, som først fikk høre Guds budskap, men også alle andre folk. 

10 På samme måten skal herlighet, ære og fred bli gitt til hver og en som gjør det gode. Det skal bli gitt til jødene, som først fikk høre Guds budskap, men også til alle andre folk. 

11 Gud behandler alle likt.

12 Gud skal straffe alle folk for syndene deres, også om de ikke kjenner til Moseloven som Gud ga til jødene. Men han skal også straffe jødene for syndene deres, etter som de har fått loven. 

13 Det rekker nemlig ikke å bare kjenne teoretisk til loven for å bli skyldfri innfor Gud. Vi må også følge den. 

14 Bare jødene har fått Guds lov skriftlig. Men når andre folk, uten å kjenne til loven, likevel lyder det som står i den, da forstår vi at de vet forskjell på godt og ondt.

15 De viser ved handlingene sine at loven er skrevet i hjertene deres. Deres samvittighet reagerer alt etter om de handler rett eller galt. 

16 At det er slik, vil vise seg den dagen da Jesus Kristus på Guds befaling skal dømme oss alle etter våre innerste tanker og motiv. Dette er det budskapet jeg har fått fra Gud. 

Husk at du kan få forandre skjebnen til mennesker ved å be for dem og fortelle dem om Jesus. Ingen mennesker fortjener det evige livet (Rom. 3:23), men vi kan få lede mennesker til frelsen Jesus gir. 

 
 
 
 

Troen på jesus er nok 

Ef. 2:1-10 (ELB)

1 Det var en tid da dere var åndelig døde (skilt fra Gud) på grunn av deres ulydighet og synder. 

2 Dere levde på samme vis som alle andre her i verden. Dere syndet og fulgte Satan, høvdingen over de onde åndene. Han er den åndemakt som nå hersker i dem som nekter å være lydige mot Gud. 

3 På den måten levde vi alle tidligere. Vi fulgte våre menneskelige impulser og lot begjæret i kroppen og våre egne tanker styre oss. Ja, på grunn av vår menneskelige natur var vi på vei til å bli rammet av Guds dom akkurat som alle andre.

4-5 Men vår kjærlige Gud viste sin store medfølelse med oss. Til tross for at vi var åndelig døde på grunn av vår ulydighet, elsket han oss så høyt, at han gjorde oss levende med Kristus. Ja, det er bare på grunn av at Gud viste oss nåde at vi er frelst. 

6 Han har vakt oss opp fra de døde sammen med Kristus og har gitt oss plass i himmelen, etter som vi lever i fellesskap med Jesus Kristus. 

7 På grunn av dette fellesskapet vil Gud i all evighet vise oss sin uendelig store kjærlighet og godhet.

8 Dere er altså frelst fordi Gud i sin godhet tilga dere på grunn av troen på Kristus. Frelsen er en gave fra Gud og har ikke noe å gjøre med dere selv. 

9 Den er ikke en belønning for gode gjerninger, og derfor kan heller ingen skryte over sin frelse. 

10 Det er Gud selv som har gjort oss til det vi er. Gjennom vårt fellesskap med Jesus Kristus har han forandret oss til nye personer, som er beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud fra begynnelsen planla at vi som tilhører ham skulle være opptatt av. 

Har du forstått at Jesus har gjort alt for deg?

 
 
 
 

Du trenger ikke å la synd ta over livet ditt 

Rom. 6:12-23 (ELB)

12 La altså ikke synden få makt over deres dødelige kropper, slik at dere gir etter for kroppens begjær. 

13 Pass på at dere ikke bruker deres kropper i det ondes tjeneste ved å synde, men la Gud bruke deres kropper i tjeneste for det gode, slik at dere ærer ham. Dere har jo gått over fra død til liv. 

14 Synden skal ikke lenger styre dere, slik den gjorde da dere i egen kraft forsøkte å leve opp til kravet i Moseloven. Dere har blitt løst fra lovens krav gjennom det at Gud i sin godhet har tilgitt dere.

15 Hva betyr da dette? Er vi fri til å synde, etter som Gud har tilgitt oss og i sin godhet satt oss fri fra kravet i Moseloven? Nei, naturligvis ikke!

16 Innser dere ikke at dere selv kan velge hvem som skal ha makt over dere? Velger dere å bli slaver under synden, kommer det til å lede til død. Velger dere derimot å være lydig mot Gud, da blir dere skyldfri innfor ham. 

17 Jeg takker Gud for dere! Dere som en gang var slaver under synden, valgte av et helt hjerte å være lydig mot den undervisningen om Jesus som dere har fått høre. 

18 Nå er dere fri fra synden, og har blitt Guds slaver i tjeneste for det gode. 

19 Jeg bruker bildet av slavene, etter som dette er lett å forstå. Tidligere lot dere kroppen deres være slave under umoralske begjær, slik at dere gjorde det som stred mot Guds vilje og ble mer og mer ulydige mot ham. La nå i stedet kroppen bli Guds slave, slik at dere kan gjøre det som er godt og leve fullt og helt for ham.

20 Da dere var slaver under synden, ble dere komplett likegyldige i forholdet om hva som var rett og galt. 

21 Hva ble resultatet? Selvfølgelig, at dere gjorde slikt som dere nå skammer dere over, etter som dere vet at det leder til døden. 

22 Nå har dere blitt fri fra syndens makt og er blitt Guds slaver. Resultatet blir at dere lever helt og fullt for Gud og til slutt får evig liv. 

23 Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv sammen med Jesus Kristus, vår Herre. 

Hvilke uvaner har du som drar deg bort fra Gud og livet Han har kalt deg til?  

 
 
 
 

Kristenlivet oppsummert

Rom. 12 (ELB)

1 Etter som Gud har vist oss så stor nåde, oppfordrer jeg dere nå, kjære søsken, til å tjene Gud av hele hjertet. Bruk deres kropper på en slikt måte at dere blir et levende offer til Gud som gleder ham. 

2 Følg ikke verdens tenkemåte, men la Gud forandre deres måte å tenke på, slik at dere blir som nye mennesker. Da skal dere forstå det Gud vil: Hva som er rett, hva som gleder ham og hva som er fullkomment godt i hans øyne.

3 Med stor kraft i oppdraget som Gud i sin godhet har gitt meg, vil jeg advare dere mot å ha for høye tanker om dere selv. Bruk litt sunn selvkritikk når dere vurderte deres egen verdi. Tenk på at verdien ligger i hvor mye tro dere har, og troen har dere fått fra Gud. 

4 La meg bruke et bilde: Det finnes mange lemmer på kroppen. De forskjellige kroppsdelene er alle verdifulle, etter som hvert lem har sin spesielle funksjon. 

5 På samme måten er det med oss som lever i Kristus. Sammen utgjør vi en felles kropp, selv om vi også er mange. De forskjellige lemmene er til for å hjelpe hverandre.

6 Gud har i sin godhet gitt hver og en av oss sine evner for å utføre definerte oppgaver. Dersom Gud har gitt deg evner til å holde fram forskjellige budskap fra ham, da skal du gjøre det når troen overbeviser deg om at du har fått et budskap. 

7 Dersom du har fått evner til å hjelpe andre, da skal du hjelpe dem det gjelder, av hele ditt hjerte. Dersom du har fått evner til å undervise, da skal du undervise slik Gud vil. 

8 Dersom du har fått evner til å oppmuntre andre, da skal du virkelig gjøre det. Dersom du har fått evner til å gi av dine midler til den som trenger støtte, da skal du gjøre det med et sjenerøst hjerte. Dersom du har fått evner til å lede andre, da ta din lederoppgave på største alvor. Dersom du har fått evner til å vise medfølelse med andre, da gjør dette med glede.

9 Vis hverandre ekte kjærlighet. Avsky alle onde handlinger, og gjør det som er godt. 

10 Ja, elsk hverandre slik som søsken bør og skal gjøre. Gjør alt for å vise hvor mye dere setter pris på og respekterer hverandre. 

11 Vær ikke late og sløve når det gjelder å tjene Herren Jesus, men arbeid for ham med stor iver.

12Vær glade over håpet om at dere til slutt skal bli frelst for evig. Vær utholdende når dere må lide, og be mye og lenge. 

13 Hjelp de kristne som lider nød med alt de trenger, og hold et gjestfritt og åpent hjem.

14 Dersom dere blir forfulgt, ikke be at Gud skal straffe dem som forfølger dere, men be om at han må gi alt godt også til dem. 

15 Når andre er lykkelige, da gled dere på deres vegne. Dersom noen er ulykkelige, da ta del i sorgen. 

16 Behandle alle likt! Ikke se på dere selv som så fint folk at dere ikke kan ha omgang med slike som andre mennesker ser ned på. Tro ikke at dere vet alt!

17 Hevn dere ikke på den som gjør noe ondt mot dere. Forsøk i stedet å gjøre godt mot alle mennesker. 

18 Gjør det dere kan for å leve i fred og fordragelighet med alle. 

19 Det er ikke dere som skal måle ut straffen, kjære søsken. Overlat det til Gud, han som en dag skal dømme alle. Det står i Skriften: ”Hevnen er min, og jeg skal straffe dem som fortjener det, sier Herren.” 

20 Nei, i stedet for å hevne dere, skal dere gjøre som det står i Skriften: ”Dersom din fiende er sulten, da gi ham noe å spise. Og om han er tørst, da gi ham noe å drikke. Ved å gjøre godt, vil din fiende bli skamfull over det han har gjort mot deg.”

21 La ikke det onde styre livet ditt, men du kan beseire det onde ved å gjøre det som er godt. 

Hvilken av evnene i vers 7-8 opplever du at Gud har gitt deg?

 
 
 
 

kirken

Matt. 16:18-19 (ELB) 

18 Jesus: "Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Helvetes krefter skal ikke kunne beseire den. 

19 Jeg skal gi deg nøklene inn til Guds nye verden. Du skal få i oppdrag å fortelle menneskene at Gud har erklært dem skyldige, men du skal også fortelle dem at de har blitt fri fra sin skyld.”

1.Kor. 12:12-31 (ELB)

12 Den menneskelige kroppen består av mange forskjellige lemmer. Til tross for sine ulike funksjoner utgjør de bare en kropp. På samme måten er det med kroppen til Kristus, der de troende utgjør de ulike lemmene. 

13 Vi har alle blitt døpt med en og samme Ånd, for at vi skal tilhøre den samme kroppen. Det spiller ingen rolle om vi er jøder eller andre folk, slaver eller frie, for vi har alle blitt fylte med en og samme Ånd.

14 Ja, verken den menneskelige kroppen eller kroppen til Kristus består av bare et lem, men av mange. 

15 Billedlig talt kan derfor ikke foten si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er en hånd”. Foten er jo likevel et lem på kroppen. 

16 På samme måten kan ikke øret si: ”Jeg tilhører ikke kroppen, etter som jeg ikke er øye”. Øret er jo likevel et lem på kroppen. 

17 Dersom hele kroppen var øye, hvordan ville vi da kunne høre? Dersom hele kroppen var øre, hvordan ville vi da kunne kjenne noen lukt? 

18 Nå har Gud skapt kroppen vår med mange forskjellige lemmer, og hvert lem sitter nøyaktig der det skal. 

19 Dersom kroppen besto av bare et eneste lem, ville det jo ikke være noen kropp. 

20 Nå har Gud føyd sammen mange lemmer, og lar de sammen danne en kropp.

21 Øyet kan ikke si til hånden: ”Jeg trenger deg ikke.” Hodet kan ikke si til føttene: ”Jeg trenger dere ikke.” 

22 Tvert imot, noen av de lemmene som ser ut til å være de svakeste og minst viktige, de er de mest nødvendige. 

23 Visse lemmer på den menneskelige kroppen mener vi er mindre fine, men nettopp de tar vi best vare på. Visse lemmer vil vi ikke vise fram, og de klær vi ekstra nøye. 

24 De lemmene som vi ikke skjuler, får være som de er. På samme måten vil Gud at vi som sammen utgjør kroppen til Kristus, skal vise ekstra respekt for de lemmene på kroppen som synes å være mindre viktige. 

25 Gud vil ikke at det skal bli splittelse mellom de forskjellige lemmene i kroppen, men at alle skal vise omsorg for hverandre. 

26 Dersom en del av kroppen må lide, vil dere alle kjenne smerte. Dersom en del av kroppen blir satt pris på, vil dere alle være glade.

27 Dere som tilhører Gud utgjør altså sammen kroppen til Kristus, og hver for seg er dere viktige og nødvendige lemmer på denne kroppen. 

28 Her er noen av de lemmene som Gud plasserer i sin menighet: Han har gjort noen til disipler som skal grunnlegge menigheter på nye steder. Andre til profeter som skal holde fram budskap fra ham. Noen har fått oppgaven til å undervise andre. Så har også noen fått evner til å gjøre mirakler, helbrede syke, til å hjelpe mennesker i nød, organisere arbeidet i menigheten eller å snakke i fremmede språk. 

29 Kan alle være disipler? Kan alle holde fram budskapet fra Gud? Kan alle undervise? Kan alle gjøre mirakler? 

30 Kan alle helbrede syke? Kan alle snakke i fremmede språk, eller kan alle tyde disse språkene? 

31 Nei, hvert lem i kroppen har sin oppgave. Be Gud å gi dere de evnene som er til størst nytte i menigheten. 

Hvor høyt prioriterer du kirken, det kristne fellesskapet i ditt liv?

 
 
 
 

jesus skal komme tilbake for å fjerne alt det onde

1.Tess. 4:13-18 (ELB)

13 Kjære søsken, vi vil også at dere skal vite hvordan det går med dem som dør. Innsikten i dette gjør at dere ikke skal bli lammet av den samme sorgen som rammer dem som ikke har noe håp. 

14 Vi tror at Jesus har vært død og stått opp igjen. Derfor kan vi være sikre på at Gud også vil føre alle troende som har vært døde, til seg. De vil bli ført til Gud sammen med Jesus når han kommer igjen.

15 Vi vil fortelle dere det som Herren Jesus selv har lært oss: Vi som fortsatt lever når Herren kommer igjen, skal ikke møte ham før de døde. 

16 Nei, Herren selv skal komme igjen fra Gud i himmelen. Fanfaren skal gjalle, stemmen til overengelen og lyden fra Guds trompet skal bli hørt over jorden. Da skal alle de som døde mens de trofast fulgte Kristus, først stå opp fra døden. 

17 Etter det skal vi, som fortsatt lever og finnes igjen på jorden, bli ført bort i skyene sammen med dem for å møte Herren i luften. For alltid skal vi da være med ham. 

18 Trøst og oppmuntre hverandre med disse ordene. 

Åp. 21:1-8 (ELB) 

1 Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. 

2 Jeg så Guds by, det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen, fra Gud. Den var pyntet som en brud som er klar til å møte sin brudgom.

3 Jeg hørte en kraftig stemme fra tronen si: ”Se, nå har Gud tatt bolig blant menneskene! Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk, ja, Gud selv skal være hos dem.

4 Han skal tørke hver tåre av øynene deres, og døden skal ikke eksistere mer. Det skal ikke lenger forekomme noen sorg eller gråt eller pine. Alt det som før var, er nå borte.”

5 Han som sitter på tronen sa: ”Se, jeg gjør alle ting nye!” Så sa han til meg: ”Skriv dette ned, for det jeg sier er pålitelig og sant. 

6 Det har skjedd! Jeg er alfa og omega, begynnelsen og slutten på alle ting. Jeg vil la den som er tørst, få drikke av kilden med livets vann helt gratis. (Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10).

7 Den som vinner seier over det onde, skal få alt dette som gave. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. 

8 De feige, de som fornekter meg, de onde og korrupte, mordere, de som lar seg bruke i seksuell løssluppenhet, de som driver med magi og okkultisme, avguds-dyrkere og alle løgnere, stedet for alle disse blir i sjøen som brenner av ild og svovel. Det er den andre død.” 

Har du livets to utganger i hodet når du lever livet ditt? 

 
 
 
 

Den hellige ånd blir gitt til de kristne

Apg. 2:1-12 (ELB)

1 Da dagen for pinse kom, sju uker etter at Jesus var stått opp fra de døde, var alle de troende samlet. 

2 Plutselig hørte de et brus fra himmelen, som lyden av en veldig storm. Det fylte hele huset der de var samlet. 

3 Noe som så ut som ild, viste seg. Det delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 

4 Alle ble fylt av Guds Hellige Ånd og begynte å snakke i andre språk som Ånden ga dem.

5 Mange hengivne jøder fra ulike land bodde i Jerusalem. 

6 Da de hørte lyden, kom de løpende for å se hva som sto på. Forskrekket fikk de høre sine egne språk bli snakket! 

7 De var helt forundret og sa: ”Hvordan kan dette ha seg? Alle disse er jo fra Galilea? 

8 Likevel hører vi dem snakke på våre egne språk. 

9 Vi er partere, medere og elamitter, vi kommer fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontos, provinsen Asia, 10 Frygia, Pamfylia, Kappadokia, Pontos, provinsen Asia, Vi er tilreisende fra Roma, både jøder og slike som har konvertert til jødedommen. 

11 Vi er kretere og arabere. Likevel hører vi alle fortelle om Guds mektige mirakler på våre egne språk!” 

12 De sto forvirret midt oppe i det hele og visste ikke hva de skulle tro. De spurte hverandre: ”Hva kan dette bety?” 

Alle som tror på Jesus har fått tilgang til Den hellige ånd (Gal. 3:14). Har du invitert Han inn i ditt liv? 

 
 
 
 

Den hellige ånd er...

Vår hjelper - Joh. 14:26 (ELB)

26 Jesus: "Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt som jeg har lært dere."

Vår åpenbarer - 1.Kor. 2:9-12 (ELB)

9 ”Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det ingen mennesker kunne forestille seg, det har Gud forberedt til dem som elsker ham.”

10 Gud har ved sin Ånd vist oss alt dette som han har forberedt. Guds Ånd vet alt om Gud og kjenner til alle planene hans. 

11 Guds Ånd er den eneste som virkelig kjenner til Guds innerste tanker, akkurat som bare Ånden hos mennesket kjenner til menneskets innerste tanker. 

12 Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet. 

Vår forbeder - Rom. 8:26-27 (ELB)

26 For øvrig hjelper Guds Ånd oss i vår svakhet. Vi vet ikke en gang hva vi skal be om, men hans Ånd roper en ordløs bønn til Gud fra vårt indre. 

27 Gud, han som kjenner hjertene til alle sine, vet hva Ånden mener. Når Guds Ånd ber for alle som tilhører Gud, da ber han alltid slik Gud vil bønnen skal være. 

Vår kraft - 2.Tim 1:7

7 Den Ånd Gud har gitt oss, gjør oss ikke redde og forsiktige, men fyller oss med kraft, kjærlighet og selvbeherskelse. 

Har du opplevd Den hellige ånd som din hjelper? - Hvis ikke spør en kristen leder om han kan be for deg (Apg. 8:15).

 
 
 
 

Den hellige ånd gir oss et nytt liv

Gal. 5:13-26 (ELB)

13 Kjære søsken, dere er innbudt til å leve i frihet og slipper å følge Moseloven. Men utnytt på ingen måte friheten til å følge deres gamle menneskelige natur, men hjelp hverandre og vis hverandre kjærlighet. 

14 Dere må følge det budet som sammenfatter hele loven: ”Du skal elske dine medmennesker som deg selv.”

15 Om dere i stedet sårer og gjør hverandre ondt, da er risikoen stor for at dere skader hverandres tro.

16 Jeg oppfordrer dere derfor til å la Guds Ånd lede dere, slik at dere ikke gir etter for de begjær som finnes i den menneskelige naturen. 

17 Deres menneskelige natur vil få dere til å gjøre det som er ondt, mens Guds Ånd vil få dere til å gjøre det som er godt. Det er en strid som stadig pågår i dere, og som hindrer dere i å gjøre det dere vil. 

18 Men dersom Guds Ånd får lede dere, er dere ikke lenger slaver under syndens lov som finnes i deres gamle natur.

19 Hvilket resultat det blir om dere lar den menneskelige naturen styre, det vet vi alle: Seksuell løssluppenhet, umoral og grenseløse orgier. 

20 Videre ser vi avgudsdyrkelse, magi, okkultisme, hat, fiendskap, misunnelse, raseriutbrudd, egoisme, strid, intriger og falsk lære. 

21 Det blir maktkamp, fylleri, ville fester og mye annet. La meg advare dere enda en gang: Den som lever i dette uføret, får ikke tilhøre Guds eget folk.

22 Når Guds Ånd får lede oss, blir følgene at vi elsker våre medmennesker, vi fylles av glede, fred og tålmodighet. Vi blir vennlige, gode mot hverandre og pålitelige. 

23 Vi behandler andre med mildhet og viser selvbeherskelse. Det er nettopp dette som er summen i Moseloven.

24 De som tilhører Jesus Kristus, har spikret sitt gamle ego, med alle sine begjær og onde lyster, til Kristi kors. 

25 Dersom Guds Ånd har gitt oss livet, skal vi også la Guds Ånd lede oss. 

26 Pass på at dere aldri er arrogante, går med misunnelse eller provoserer hverandre. 

Lar du ånden eller lystene styre hvilke valg du tar i livet? 

 
 
 
 

Den hellige ånd har gaver til deg 

1.Kor. 12:4-11 (ELB)

4 Guds Ånd virker på forskjellige måter, men husk på at det bare finnes en Gud. Selv om vi har fått mange forskjellige evner, så kommer alle fra den samme Ånd. 

5 Selv om vi hjelper hverandre på forskjellige måter, er det den samme Herren Jesus vi tjener. 

6 Selv om vi utfører forskjellige slags oppgaver gjennom Åndens kraft, er det den samme Gud som virker i oss, uavhengig av oppgavenes art.

7 Den evnen som Guds Ånd har gitt hver og en, er til for at vi skal hjelpe andre. 

8 En av oss får evner ved Guds Ånd til å tale visdomsord fra Gud (visdom du ikke har fått av deg selv), en annen får evner ved den samme Ånd til å bringe fram kunnskap fra Gud (kunnskap du ikke har fått av deg selv). 

9 En får sterk tro ved Guds Ånd, en annen får ved den samme Ånd evner til å helbrede syke

10 En får kraft til å gjøre mirakler. En får evner til å holde fram forskjellige budskap fra Gud (si ting Gud har vist deg), en annen får evner til å skille mellom ånder (kunne si hva som er fra Gud og hva som ikke er fra Gud). En får evner til å snakke fremmede språk (tungetale), og en annen får evner til å tyde det budskapet som Gud vil ha fram i fremmede språk

11 Alle disse evnene kommer altså fra en og samme Ånd, og han gir evnene til hver og en slik han selv vil. 

Finn ut hvilke gaver du har ved å utforske - be for syke, spør Gud hva Han vil si til menneskene rundt deg, se etter hva Gud har lagt ned i menneskene rundt deg og si i fra til dem hva du ser.