Den store fortellingen 

Du er en del av en pågående fortelling om hvordan Gud aldri gir opp menneskeheten – om du vil det eller ikke. Ved å lese om hvordan Gud reagerer på menneskers tro, synd, mot, tvil, barmhjertighet, ondskap, ydmykhet osv. kan vi forstå hvem Gud er. Dersom du zoomer ut på den store fortellingen blir det mye lettere for deg å forstå alle de små fortellingene Bibelen er full av. I denne planen finner du høydepunktene i fortellingen som du er en del av – den store fortellingen.  

UKE 1 - Mennesket går sin egen vei

UKE 2 - Gud går i gang med å bygge en bro mellom Han og mennesket

UKE 3 - Gud gir ikke mennesket opp

UKE 4 - Jesus

UKE 5 - Frelsen

UKE 6 - Den hellige ånd

Oppsummering av den store fortellingen