Den hellige ånd har gaver til deg 

1.Kor. 12:4-11 (ELB)

4 Guds Ånd virker på forskjellige måter, men husk på at det bare finnes en Gud. Selv om vi har fått mange forskjellige evner, så kommer alle fra den samme Ånd. 

5 Selv om vi hjelper hverandre på forskjellige måter, er det den samme Herren Jesus vi tjener. 

6 Selv om vi utfører forskjellige slags oppgaver gjennom Åndens kraft, er det den samme Gud som virker i oss, uavhengig av oppgavenes art.

7 Den evnen som Guds Ånd har gitt hver og en, er til for at vi skal hjelpe andre. 

8 En av oss får evner ved Guds Ånd til å tale visdomsord fra Gud (visdom du ikke har fått av deg selv), en annen får evner ved den samme Ånd til å bringe fram kunnskap fra Gud (kunnskap du ikke har fått av deg selv). 

9 En får sterk tro ved Guds Ånd, en annen får ved den samme Ånd evner til å helbrede syke

10 En får kraft til å gjøre mirakler. En får evner til å holde fram forskjellige budskap fra Gud (si ting Gud har vist deg), en annen får evner til å skille mellom ånder (kunne si hva som er fra Gud og hva som ikke er fra Gud). En får evner til å snakke fremmede språk (tungetale), og en annen får evner til å tyde det budskapet som Gud vil ha fram i fremmede språk

11 Alle disse evnene kommer altså fra en og samme Ånd, og han gir evnene til hver og en slik han selv vil. 

Finn ut hvilke gaver du har ved å utforske - be for syke, spør Gud hva Han vil si til menneskene rundt deg, se etter hva Gud har lagt ned i menneskene rundt deg og si i fra til dem hva du ser.