Den hellige ånd gir oss et nytt liv

Gal. 5:13-26 (ELB)

13 Kjære søsken, dere er innbudt til å leve i frihet og slipper å følge Moseloven. Men utnytt på ingen måte friheten til å følge deres gamle menneskelige natur, men hjelp hverandre og vis hverandre kjærlighet. 

14 Dere må følge det budet som sammenfatter hele loven: ”Du skal elske dine medmennesker som deg selv.”

15 Om dere i stedet sårer og gjør hverandre ondt, da er risikoen stor for at dere skader hverandres tro.

16 Jeg oppfordrer dere derfor til å la Guds Ånd lede dere, slik at dere ikke gir etter for de begjær som finnes i den menneskelige naturen. 

17 Deres menneskelige natur vil få dere til å gjøre det som er ondt, mens Guds Ånd vil få dere til å gjøre det som er godt. Det er en strid som stadig pågår i dere, og som hindrer dere i å gjøre det dere vil. 

18 Men dersom Guds Ånd får lede dere, er dere ikke lenger slaver under syndens lov som finnes i deres gamle natur.

19 Hvilket resultat det blir om dere lar den menneskelige naturen styre, det vet vi alle: Seksuell løssluppenhet, umoral og grenseløse orgier. 

20 Videre ser vi avgudsdyrkelse, magi, okkultisme, hat, fiendskap, misunnelse, raseriutbrudd, egoisme, strid, intriger og falsk lære. 

21 Det blir maktkamp, fylleri, ville fester og mye annet. La meg advare dere enda en gang: Den som lever i dette uføret, får ikke tilhøre Guds eget folk.

22 Når Guds Ånd får lede oss, blir følgene at vi elsker våre medmennesker, vi fylles av glede, fred og tålmodighet. Vi blir vennlige, gode mot hverandre og pålitelige. 

23 Vi behandler andre med mildhet og viser selvbeherskelse. Det er nettopp dette som er summen i Moseloven.

24 De som tilhører Jesus Kristus, har spikret sitt gamle ego, med alle sine begjær og onde lyster, til Kristi kors. 

25 Dersom Guds Ånd har gitt oss livet, skal vi også la Guds Ånd lede oss. 

26 Pass på at dere aldri er arrogante, går med misunnelse eller provoserer hverandre. 

Lar du ånden eller lystene styre hvilke valg du tar i livet?