Den hellige ånd blir gitt til de kristne

Apg. 2:1-12 (ELB)

1 Da dagen for pinse kom, sju uker etter at Jesus var stått opp fra de døde, var alle de troende samlet. 

2 Plutselig hørte de et brus fra himmelen, som lyden av en veldig storm. Det fylte hele huset der de var samlet. 

3 Noe som så ut som ild, viste seg. Det delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 

4 Alle ble fylt av Guds Hellige Ånd og begynte å snakke i andre språk som Ånden ga dem.

5 Mange hengivne jøder fra ulike land bodde i Jerusalem. 

6 Da de hørte lyden, kom de løpende for å se hva som sto på. Forskrekket fikk de høre sine egne språk bli snakket! 

7 De var helt forundret og sa: ”Hvordan kan dette ha seg? Alle disse er jo fra Galilea? 

8 Likevel hører vi dem snakke på våre egne språk. 

9 Vi er partere, medere og elamitter, vi kommer fra Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontos, provinsen Asia, 10 Frygia, Pamfylia, Kappadokia, Pontos, provinsen Asia, Vi er tilreisende fra Roma, både jøder og slike som har konvertert til jødedommen. 

11 Vi er kretere og arabere. Likevel hører vi alle fortelle om Guds mektige mirakler på våre egne språk!” 

12 De sto forvirret midt oppe i det hele og visste ikke hva de skulle tro. De spurte hverandre: ”Hva kan dette bety?” 

Alle som tror på Jesus har fått tilgang til Den hellige ånd (Gal. 3:14). Har du invitert Han inn i ditt liv?