Gud er din frelse

2.Mos. 15:2

2 Herren er min kraft og min styrke, Han er blitt min frelse. 

Det står ikke at Gud gir meg kraft og styrke, Gud er min kraft og min styrke. Dersom du forstår denne forskjellen trenger du ikke å leve et stress liv hvor du hele tiden venter på at Gud skal gi deg kraft og styrke til å takle utfordringene du er i. Sannheten er at du aldri kommer til å føle deg klar for det som ligger foran deg, men når du gjør Gud til din kraft og din styrke har det ingenting å si hva som ligger foran deg. 

Rom. 8:31 

31 Er Gud for oss, hvem er da mot oss?

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 17.15.14.png

Hvor går du når du trenger styrke og trøst?

 
 
 
 

Guds kraft er i deg

Ef. 3:20 

20 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår 

Guds kraft virker allerede i oss fordi Den Hellige Ånd bor i de som tror (1.Kor 6:19). Kraften fra Gud er ikke noe vi må vente på eller hente utenfor oss selv. Derfor kan vi gå ut i våre samtaler og gjøremål med mot og tro. Derfor kan vi få forandre menneskers liv før vi selv føler oss klare for det. Gud har allerede gjort oss klare for det.  

Ef. 2:10 

10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 16.26.01.png

Har du noen gang prøvd å gjøre noe som du aldri kunne klart selv, for å teste om Guds kraft er i deg?

 
 
 
 

Gud vil det beste for deg

5.Mos. 21:23

23 ”Du skal ikke gjøre urent det landet som Herren din Gud vil gi deg i eie.”  

Mange tenker at Gud holder gode ting tilbake fra oss. Det er ikke sant! Gud vil gi deg alt det du trenger, akkurat som Han ville gi israelittene et land. 

1.Kor. 2:9 (ELB)

Det ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det ingen mennesker kunne forestille seg, det har Gud forberedt til dem som elsker ham.

Du trenger tre ting for å få gavene Gud har forberedt for deg.
1. Gud har forberedt noe fantastisk for deg, men du kan ikke få det uten tro.  

Heb. 11:1 (ELB)

1 Å tro på Gud betyr at vi stoler på at han en dag vil innfri håpet vårt og frelse oss for evig. Vår tro gjør oss overbevist om en virkelighet som vi ennå ikke kan se.

2. Uten Den Hellige Ånd klarer du ikke å se det som Gud har for deg.

1.Kor. 2:12 (ELB)

12 Vi blir ikke lenger drevet av den naturlige måten å tenke på, for vi har fått Guds egen Ånd, slik at vi kan kjenne til det Gud har gitt oss i sin godhet.

3. Først når du er lydig mot Jesus sin undervisning, mister synden sin makt over deg slik at du kan leve et liv som ærer Gud.

Rom. 6:17, 11 (ELB) 

17 Jeg takker Gud for dere! Dere som en gang var slaver under synden, valgte av et helt hjerte å være lydig mot den undervisningen om Jesus som dere har fått høre. 

11 Gjennom fellesskapet med Jesus Kristus er dere døde i forhold til synden og kan nå leve for å ære Gud.

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 10.02.42.png

Har du tro til å se det som enda ikke er synlig? 

Har du en relasjon med Den Hellige Ånd? 

Har du Jesus som Herre i livet ditt, og er lydig mot det Han sier? 

 
 
 
 

Hvorfor er akkurat du, akkurat her?

Kol. 1:16 

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. 

Du er skapt til Gud. Da Han ville gi seg selv det aller beste Han kunne få i gave, skapte Han deg. Gud er selve grunnen til at du eksisterer. Han er meningen med livet ditt, om du vil det eller ikke. Alt som du synes er godt i livet har Han skapt. Og ikke nok med det.... 

Kol. 1:15 (ELB) 

15 Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.  

Gud er ikke lenger usynlig. Du kan få bli kjent med Han fordi Jesus er Gud. Det Jesus sa og gjorde kan du selv lese om i evangeliene. Ingenting er sterkere enn Jesus. Gud har satt Han over alt som finnes mellom himmel og jord. Vi trenger ikke å frykte! 

Rom. 8:38-39 (ELB)

Jeg er helt overbevist om at ikke noe kan skille oss fra den kjærligheten Gud viste oss gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Ingen engler eller demoner, ikke noe som finnes nå eller i framtiden, ingen krefter i himmelen eller i dypet eller noe annet i tilværelsen, kan hindre kjærligheten hans fra å favne oss. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 10.41.11.png

Ser du på deg selv som Guds gave til seg selv?

 

 
 
 
 

hvor setter du foten din? 

5.Mos. 11:24 

24 Hvert sted dere setter foten på, skal tilhøre dere. 

Gud gir dette løftet til israelittene før de skal inn i landet Han har gitt dem. Mange venter på at Gud skal gripe inn i livet deres, men vi ser igjen og igjen i Bibelen at Han ofte venter til vi tar et steg i tro, før Han gjør noe selv. For å få det Gud vil gi deg, må du faktisk kreve å få det, og tro at Han vil gi deg det. 

Jak. 1:4-7 (ELB) 

4 Dersom dere fortsetter å holde ut, får dere til slutt en sterk og moden tro som gjør at dere kan møte hva som helst.

5 Dersom noen ikke forstår hvordan han skal klare dette, må han be til Gud. Gud skal da gi ham forstand. Gud er villig til å gi visdom til alle. Han blir ikke sint om vi spør om hjelp. 

6 Den som ber til Gud, må stole på at han svarer. Tvil ikke, for den som tviler på Gud, er som en løpsk bølge på havet som blir kastet hit og dit av vinden. 

7 Dersom du ikke stoler på Herren Gud, vil han heller ikke gi deg det du trenger. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 14.32.45.png
Det er først når du tørr å la deg lede av Gud, i stedet for dine egne ønsker, at du kommer til en plass hvor din sjel har det godt.   

Jes. 58:11

11 Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. 

Hvilke steg i tro trenger du å ta i ditt liv?  

 

 

 
 
 
 

Bli fornyet

Rom 12:2 

2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. 

Gud forvandler oss, men vi må la Han gjøre det. Å bli kristen er en total forvandling hvor du ikke lenger er sjefen selv, men Gud er øverste autoritet i livet ditt. Det er ikke hjernevasking, men hjertevasking.

Matt. 15:19-20 (ELB)

19 Fra hjertet kommer onde tanker, mord, utroskap i ekteskapet, seksuell løssluppenhet, tyveri, løgn og sladder. 20 Det er slikt som gjør menneskene uverdige for Gud. 

Esek. 36:26-27 

26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.

Ser du på budene i Bibelen som stress? Tenk at Den Hellige Ånd kan forvandle deg slik at du faktisk får lyst til å være lydig mot Gud! Forvandlingen begynner i tankene våre og Paulus forteller oss hva vi må gjøre for at Den Hellige Ånd skal begynne å forvandle oss. 

Fil. 4:8 (ELB) 

8 Og nå, mine søsken, vil jeg oppfordre dere til å fylle sinnet med det som er sant, det som er verdt respekt og det som er rett. La tankene være opptatt med slikt som er bra i Guds øyne, slikt som er verdt å elske og snakke godt om, ja, alt som er prisverdig og verdt ros og ære. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 15.24.46.png

Hvilke negative tankemønstre hindrer Den Hellige Ånd fra å forvandle deg? 

 
 
 
 

en gjemt beskjed

Joh. 20:3-8 

3 Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. 

4 De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. 

5 Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. 

6 Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, 7 og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. 

8 Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. 

Vi går glipp av mange gullkorn og ”mindblowing” vers i Bibelen dersom vi ikke forstår den jødiske kulturen. En høytstående jøde signaliserer til sin tjener at han er ferdig med å spise ved å krølle sammen servietten sin. Da forstår tjeneren at han kan rydde av bordet. Dersom han derimot må gå fra bordet, men ikke er ferdig med å spise, bretter han sammen servietten sin. En brettet serviett betyr, ”jeg kommer tilbake.” Jesus rullet sammen tørkle sitt for å fortelle disiplene sine og oss at Han kommer tilbake. Det er også det siste Han sier til oss i Bibelen, og dermed det viktigste Han vil at vi skal huske.

Åp. 22:20

20 Han som vitner om dette, sier: "Ja, jeg kommer snart." 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 15.39.07.png

Er ditt hjem i himmelen eller på jorden? 

 
 
 
 

sjokkerende nåde

Ef. 2:3-5 (ELB)

3 På den måten levde vi alle tidligere. Vi fulgte våre menneskelige impulser og lot begjæret i kroppen og våre egne tanker styre oss. Ja, på grunn av vår menneskelige natur var vi på vei til å bli rammet av Guds dom akkurat som alle andre.

4-5 Men vår kjærlige Gud viste sin store medfølelse med oss. Til tross for at vi var åndelig døde på grunn av vår ulydighet, elsket han oss så høyt, at han gjorde oss levende med Kristus. Ja, det er bare på grunn av at Gud viste oss nåde at vi er frelst. 

Ingen mennesker er på vei til himmelen. Gud måtte gripe inn for at du skulle ha noen som helst sjanse. Du er ikke nærmere himmelen enn den mest ufyselige personen du kjenner. Dine gode gjerninger kan ikke redde deg. Jesus er ditt eneste håp i livet. Han er den eneste veien til Gud. 

Joh. 14:6 

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 

Dette forandrer alt. Din visdom og kjærlighet kan ikke redde noen. Din geniale livsplan strekker ikke til. Derfor er det viktigste du noensinne kan gjøre å be og fortelle andre om Jesus. Jesus spør deg ikke om å være fantastisk og redde verden. Han spør deg om å tilby andre den samme nåden som du har blitt tilbudt selv.   

1.Pet. 3:14-15 (ELB) 

14 Vær ikke redd for noen og la dere ikke skremme. 

15 Dere skal ære og opphøye Jesus Kristus, han som er Herre i livet deres. Dersom noen spør dere om troen, skal dere være beredt til å gjøre greie for håpet dere har om evig liv. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 16.10.00.png

Ser du ned på mennesker som ikke er like bra som deg eller forstår du at alle er i samme båt?

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

smerte

5.Mos. 30:6 

6 Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, slik at du skal få leve. 

Mange blir overrasket over at livet fremdeles gjør vondt etter at de har blitt kristne. Gud har ikke lovet å fjerne våre smerter på jorden. Han har ikke forlatt oss dersom vi har det vondt. Vi kan være midt i Guds plan, men føle at livet er en storm, slik disiplene fikk oppleve (Mark. 4:35-41). Faktisk så har det seg slik at Gud bruker vår smerte til å oppdra oss og gjøre oss sterkere. Han omskjærer hjertene våre så vi begynner å elske Han og andre mennesker. 
Skjermbilde 2018-05-22 kl. 14.30.32.png

Heb. 12:6-11 (ELB)

6 Herren oppdrar alle dem han elsker. Han straffer alle dem han har akseptert som sine barn.

7 Hold ut og lær av den lidelsen dere må gå gjennom. Det er bare Guds måte for å oppdra dere. Han behandler dere som sine barn. Hvem har noen ganger hørt om et barn som aldri blir snakket til rette? 

8 Ja, dersom dere aldri blir irettesatt, som alle andre, da er dere ikke Guds ekte barn. Da må dere være barn til noen andre.

9 Våre fedre her på jorden irettesatte oss, og vi var lydige og respekterte dem. Har vi da ikke mye større grunn til å akseptere at vår Far i himmelen oppdrar oss, slik at vi får leve evig? 

10 Våre fedre her på jorden oppdro oss i noen korte år, og de gjorde så godt de kunne. Når Gud oppdrar oss, er det alltid til vårt beste. Hans oppdragelse leder til at vi blir lik Gud, han som er hellig. 

11 All tilrettevisning kjennes smertefull og ubehagelig i øyeblikket. Dersom vi tar lærdom av å bli vist til rette, leder det til at vi følger Guds vilje og lever i fred både med ham og mennesker. 

Lar du Gud få omskjære hjertet ditt? 

 
 
 
 

du er bønnesvaret

Matt. 14:15-18

15 På kvelden kom disiplene bort til ham og sa: ”Det er allerede seint, og det finnes ikke noe å spise her i ødemarken. Send folket av sted for at de kan gå til byene i nærheten og kjøpe mat.”

16 Men Jesus svarte: ”Det trenger de ikke. Dere kan selv gi dem mat!”

17 ”Skal vi?”, utbrøt de. ”Vi har jo bare fem brød og to fisker!”

18 ”Gi det dere har til meg”, sa han.  

Vi skylder på Gud for at verden er slik den er, når det egentlig er vår feil. Vi blir skuffet over Gud når Han ikke møter våre behov, men Jesus sa at det er vi som skal møte behovene til de rundt oss. Du er bønnesvaret som noen andre venter på. 
Skjermbilde 2018-05-22 kl. 16.48.03.png

Matt. 25:35-40 (ELB) 

35 Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg vann. Jeg var en fremmed, og dere åpnet hjemmet deres for meg. 

36 Jeg var naken, og dere ga meg klær. Jeg var syk, og dere tok hånd om meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’

37 Da kommer de som har fulgt Guds vilje til å stille spørsmålet: ’Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg noe å drikke? 

38 Når så vi deg som fremmed og var deg til hjelp, eller naken og ga deg klær? 

39 Når så vi deg syk eller i fengsel og besøkte deg?’

40 Kongen skal svare dem: ’Jeg forsikrer dere at når dere gjorde dette mot en av mine minste brødre og søstrer, da gjorde dere det mot meg!’

Er du for opptatt med dine egne behov til å hjelpe menneskene rundt deg?