ET NYTT LIV, EN NY START

 
 
 
 

En ytre bekreftelse på en indre bestemmelse

I Sentrumkirken tror vi at for å få maksimalt ut av livet Gud vil for oss, så trenger vi å bli døpt i vann. Vi tror at dåpen er for alle som har kommet til tro på Jesus, og at det er et naturlig neste steg i det nye livet med Han.

I dåpen markerer vi en overgang; det livet en levde før er forbi, og et nytt har startet. Dåpen er et vitnesbyrd for oss selv, for de rundt oss og for Gud om at vi tror på Han og det Han har gjort for oss. Det er en tydeliggjøring av at sentrumet i våre liv ikke lenger er oss selv; Jesus er i sentrum.

Dersom du er interessert i å la deg døpe i Sentrumkirken kan du fylle ut skjemaet, og noen i dåps-teamet vil ta kontakt med deg.

Navn *
Navn