Bli fornyet

Rom 12:2 

2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. 

Gud forvandler oss, men vi må la Han gjøre det. Å bli kristen er en total forvandling hvor du ikke lenger er sjefen selv, men Gud er øverste autoritet i livet ditt. Det er ikke hjernevasking, men hjertevasking.

Matt. 15:19-20 (ELB)

19 Fra hjertet kommer onde tanker, mord, utroskap i ekteskapet, seksuell løssluppenhet, tyveri, løgn og sladder. 20 Det er slikt som gjør menneskene uverdige for Gud. 

Esek. 36:26-27 

26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.

Ser du på budene i Bibelen som stress? Tenk at Den Hellige Ånd kan forvandle deg slik at du faktisk får lyst til å være lydig mot Gud! Forvandlingen begynner i tankene våre og Paulus forteller oss hva vi må gjøre for at Den Hellige Ånd skal begynne å forvandle oss. 

Fil. 4:8 (ELB) 

8 Og nå, mine søsken, vil jeg oppfordre dere til å fylle sinnet med det som er sant, det som er verdt respekt og det som er rett. La tankene være opptatt med slikt som er bra i Guds øyne, slikt som er verdt å elske og snakke godt om, ja, alt som er prisverdig og verdt ros og ære. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 15.24.46.png

Hvilke negative tankemønstre hindrer Den Hellige Ånd fra å forvandle deg?