bibelen har vist seg å være sann

Mange sier at Bibelen bare er en eventyrbok som vi ikke kan vite om er sann eller ikke. Likevel er denne boka full av profetier som har gått i oppfyllelse. For eksempel er det gamle testamentet stappfullt av fakta om frelseren som skal komme, mange hundre år før Jesus faktisk kom.  

"Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme." (Mika 5:1) 

"Når dine (kong David) dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg." (2.Sam. 7:12-14) 

"Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes." (Jes. 53:6-7)

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 09.41.20.png
Flere hundre år før Jesus kommer til jorden blir det skrevet at Han skal bli født i Betlehem, være en etterkommer av David og bli pint for menneskers synd. Disiplene kunne ikke forfalske disse faktaene, fordi ingen kan forandre på hvor en mann blir født, hvilken slekt han kommer fra og hvordan han dør. Av alle mennesker som har levd er det bare Jesus som har oppfylt disse profetiene. Derfor kan vi stole på at Han er vår frelser. Ikke nok med det, så forutsa Jesus selv noen ting som har blitt oppfylt etter hans død.  

"Det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus: «Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.» (Luk. 21:5-6) 

I år 70 e. Kr. (etter evangeliene allerede er skrevet) ødelegger keiser Titus tempelet i Jerusalem. Klagemuren vi ser i dag var ikke en del av det opprinnelige tempelet, men en støttemur til tempelområdet. Dette er en imponerende forutsigelse, men det er en som er enda bedre.  

"Jødene skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende." (Luk. 21:24) 

Denne profetien er kanskje den mest imponerende Jesus sier, for den ble ikke oppfylt før i 1948! Jesus forutsier at jødene skal bli forfulgt, spres over hele verden, men overleve og tilslutt få tilbake sitt land. Dette skjedde i 1948 da jødene fikk anerkjent Israel som sitt land etter nesten 2000 år uten et eget land! 

Stoler du nå på at Jesus er din frelser?