Angre på synd

Kong David har vært utro med Batseba og i tillegg drept mannen hennes for å slippe unna med det. Likevel var han en mann etter Guds hjerte. Her ser vi hvorfor.  

Sal. 51:3-17

   3 Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!

4 Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd!

5 For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg.

6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom.

7 Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.

8 Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte.

9 Ta bort min synd med isop (plante som ble brukt i renhetsritualer), så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.

10 La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble.

11 Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld!

12 Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!

13 Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!

14 Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!

15 Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg.

16 Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse! Så skal min tunge juble over din rettferd.

17 Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg.

1.Joh. 1:7-10 (ELB)

7 Dersom vi lever i Guds lys, på samme måten som Jesus hele tiden er i Guds lys, har vi fellesskap med hverandre og får tilgivelse for syndene våre ved at Jesus, Guds sønn, ofret livet og ga sitt blod for oss.

8 Dersom vi sier at vi er uten synd lurer vi oss bare selv. Da har vi ikke sluppet inn Gud, han som er sannheten. 

9 Dersom vi bekjenner syndene våre for Gud, holder han løftet sitt og er god mot oss og tilgir oss syndene og vasker oss rene fra alt ondt vi har gjort. 

10 Dersom vi påstår at vi ikke har syndet, sier vi samtidig at Gud er en løgner og viser at vi ikke har tatt imot budskapet hans i våre liv. 

Først når vi tørr å være åpne mot Gud og mennesker om våre feilgrep, er vi ikke lenger bundet av dem. Har du noen du kan bekjenne dine synder til?