Hvorfor er akkurat du, akkurat her?

Kol. 1:16 

16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. 

Du er skapt til Gud. Da Han ville gi seg selv det aller beste Han kunne få i gave, skapte Han deg. Gud er selve grunnen til at du eksisterer. Han er meningen med livet ditt, om du vil det eller ikke. Alt som du synes er godt i livet har Han skapt. Og ikke nok med det.... 

Kol. 1:15 (ELB) 

15 Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.  

Gud er ikke lenger usynlig. Du kan få bli kjent med Han fordi Jesus er Gud. Det Jesus sa og gjorde kan du selv lese om i evangeliene. Ingenting er sterkere enn Jesus. Gud har satt Han over alt som finnes mellom himmel og jord. Vi trenger ikke å frykte! 

Rom. 8:38-39 (ELB)

Jeg er helt overbevist om at ikke noe kan skille oss fra den kjærligheten Gud viste oss gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Ingen engler eller demoner, ikke noe som finnes nå eller i framtiden, ingen krefter i himmelen eller i dypet eller noe annet i tilværelsen, kan hindre kjærligheten hans fra å favne oss. 

Skjermbilde 2018-05-22 kl. 10.41.11.png

Ser du på deg selv som Guds gave til seg selv?