Alt begynner med Gud

    Salme 33    

1 Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det er rett at de oppriktige synger lovsang.

2 Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe!

3 Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!

4 For Herrens ord er sant, alt han gjør, kan en stole på.

5 Han elsker rettferdighet og rett, jorden er full av Herrens godhet.

6 Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.

7 Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd.

8 Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden, må skjelve for ham.

9 Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.

10 Herren forstyrrer folkenes råd, bryter planene folkeslag tenker ut.

11 Herrens råd står fast for alltid, hans hjertes planer fra slekt til slekt.

12 Salig er det folk som har Herren til Gud, det folk han har valgt til sin eiendom!

13 Herren skuer ned fra himmelen, han ser alle mennesker.

14 Fra sin bolig ser han ned på alle som bor på jorden.

15 Han har formet deres hjerte, alle deres gjerninger kjenner han.

16 Kongen blir ikke reddet av stor styrke, krigeren berges ikke av sin store kraft.

17 Hesten gir falske håp om redning, med sin store styrke berger den ingen.

18 Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn, 19 så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød.

20 Vår sjel venter på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21 Vårt hjerte gleder seg i ham, vi setter vår lit til hans hellige navn.

22 La din miskunn være over oss, Herre!Det er deg vi venter på.

Hva forteller denne salmen deg om hvem Gud er?