SENTRUMKIRKEN ER FOLK…

…vanlige mennesker som får være en del av noe større. Som sammen får være Guds kirke. Et sterkt fellesskap med et enda sterkere sentrum. Mennesker som står sammen om én visjon!

Om du ser på Sentrumkirken som ditt hjem kan ditt neste steg være å bli en Sentrumkirken Aktiv. Gjennom å bli en Sentrumkirken Aktiv så sier man at «dette er jeg en del av – Sentrumkirken, det er meg.» Hvordan dette ser ut i praksis kan være forskjellig fra person til person, men vi jobber for at visjon skal bli virkelighet mens vi lever ut de samme verdiene.

Noen ganger i året arrangerer vi en introduksjonskveld for deg som vil vite mer. Skriv inn navn og epost om du ønsker å bli med på neste introduksjonskveld for Sentrumkirken Aktiv.


NESTE INTRODUKSJONSKVELD: